Kuopion HAO 22.2.2002 02/0139/2

Rakennuslupa - Sauna - Rantavyöhyke - Ranta-alueen suunnittelutarvealue - Pihapiiri

Ovatko maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset ranta-alueet päällekkäisiä ja onko ko. alueita koskevat säännökset sovellettavissa yhtäaikaa samalla alueella?

Miten kauaksi asuinrakennuksen pihapiiri ulottuu?

Rakennuslautakunta oli hylännyt rantasaunan rakennuslupahakemuksen.

Rakennusluvan hakijat valittivat hallinto-oikeuteen ja pyysivät, että rakennuslautakunnan päätös kumottaisiin ja asia palautettaisiin rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 6 momentin 1. virkkeen siirtymäsäännökset huomioon ottaen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan samalla ranta-alueella ei voi tulla yhtäaikaa sovellettavaksi rantavyöhykettä ja ranta-alueen suunnittelutarvealuetta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset, koska ko. alueet eivät ole päällekkäisiä.

Kun kyse oli maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ranta-alueen suunnittelutarvealueesta ei rakennuslupa-asiassa voitu soveltaa mainitun pykälän 6 momentin 1. virkkeen siirtymäsäännöstä vaan saman pykälän 3 momentin 4 kohtaa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei saunarakennus sijainnut olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samassa pihapiirissä, mm. koska asuinrakennuksen ja rakennuspaikan välinen etäisyys oli 200 metriä, niiden välissä oli yksityistie, joka johti rakennuslain mukaiselle taaja-asutusalueelle, johon myös rakennettu tila kuului, ja koska asuinrakennuksen ja rakennuspaikan välissä oli tavanomaista talousmetsää, jonka läpi rantaan kulki kävelypolku.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 3 mom 4 kohta

Äänestys 2-1

Vähemmistöön jääneen jäsenen mukaan saunarakennus oli tarkoitus rakentaa ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle. Koska rakennustarkastaja tai rakennuslautakunta eivät olleet tutkineet, olisiko rakennuslupa voitu myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa säädetyn rakentamisrajoituksen estämättä sanotun pykälän 6 momentin 1. lauseen nojalla, kumosi jäsen päätöksen ja palautti asian rakennustarkastajalle uudelleen käsiteltäväksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.