Kuopion HAO 21.2.2002 02/0129/2

Toimeentulotuki - Terveydenhuoltomenot - Yksityinen terveydenhuoltopalvelu - Terveyskeskuslääkärin hoitomääräys

Toimeentulotuen saaminen yksityisessä hoitolaitoksessa
annettavan fysikaalisen hoidon kustannuksiin.
Sosiaali- ja terveysjaosto oli hylännyt X:n hakemuksen
toimeentulotuen saamisesta yksityisessä hoitolaitoksessa
annettavan fysikaalisen hoidon kustannuksiin, mutta
oli myöntänyt toimeentulotukea 640 markkaa kahdeksaa
hoitokertaa varten, koska lääkäri oli todennut hoidon
tarpeen.
Hallinto-oikeus muutti sosiaali- ja terveysjaoston päätöstä ja
määräsi maksettavaksi X:lle toimeentulotukea yksityisen hoitolaitoksen
hinta-arvioon perustuen 307,78 euroa lisää.
Terveyskeskuslääkärin lausunnon mukaan X:llä oli tension
neck -tyyppinen niska-hartiaseudun vaiva, johon hän tarvitsi
niska-hartiaseudun lihasten lihaskireyden vähentämiseen ja kivun
lievittämiseen tähtäävää fysikaalista hoitoa. Terveyskeskuslääkäri
oli tehnyt lähetteen yksityispuolelle fysikaaliseen hoitolaitokseen,
sillä terveyskeskuksen fysioterapiasta ei annettu lainkaan kyseessä
olevaa hoitoa tämän tyyppisiin vaivoihin resurssipulasta johtuen.
Ainoastaan ryhmässä annettava ohjaus oli tar jolla, mutta siitä ei
ollut apua tähän akuuttiin tilanteeseen.
X:n vaatimat fysikaalisesta hoidosta aiheutuvat kustannukset olivat
toimeentulotuesta annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuja lisäosalla katettavia menoja. Fysikaalinen hoito oli
lääkärintodistuksen mukaan X:lle tarpeellista hoitoa kyseisessä
akuutissa tilanteessa. Kysymys oli sellaisesta hoidosta, jota ei
resurssipulasta johtuen voitu antaa julkisessa terveydenhuollossa.
Hoidon tarve kyseisessä tilanteessa oli sillä tavalla kiireellistä, että
yksityisestä terveydenhuoltopalvelusta johtuvat kustannukset
tuli ottaa toimeentulotuen tarvetta harkittaessa huomioon
terveydenhuoltomenoina.
L toimeentulotuesta 7 §
A toimeentulotuesta 1 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.