Helsingin HAO 12.3.2002 02/0223/7

Ulkomaalainen, Oleskelulupa, Perheenyhdistäminen, Sisarukset, Syntymäaika

Suomeen yksin saapuneelle alaikäiselle ulkomaalaiselle oli myönnetty oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella. Tämän jälkeen hän oli hakenut perheenyhdistämisen kautta oleskelulupia muun muassa äidilleen ja kolmelle sisarukselleen. Ulkomaalaisvirasto oli myöntänyt oleskeluluvan äidille, mutta hylännyt hakemukset sisarusten osalta, koska nämä olivat täysi-ikäisiä päätöksen antopäivänä eivätkä he olleet täysin riippuvaisia Suomessa asuvasta hakijasta. Sisarusten osalta valitettiin hallinto-oikeuteen.

Hakijan sisarusten vuotta tarkemmista syntymäajoista ei ollut esitetty selvitystä. Tämän vuoksi Ulkomaalaisvirasto oli katsonut heidän tarkemmiksi syntymäajoikseen syntymävuoden 1.1. Valituksessa vaadittiin, että syntymäajaksi pitäisi katsoa syntymävuoden viimeinen päivä eli 31.12. Hallinto-oikeus ei hyväksynyt tätä vaatimusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että sisarukset eivät täysi-ikäisinä olleet hakijan ulkomaalaislain 18 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja perheenjäseniä. Edelleen hallinto-oikeus katsoi, että sisarukset voisivat saada perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan Suomeen äitinsä perheenjäseninä. Tällöin ratkaisevana ajankohtana sisarusten perheenjäsenyyttä arvioitaessa oli pidettävä sitä hetkeä, jolloin heidän äidilleen myönnettiin oleskelulupa. Kaksi sisaruksista oli täysi-ikäisiä ja yhden osalta ei ollut osoitettu, että hän olisi ollut alaikäinen sinä päivänä, jolloin Ulkomaalaisvirasto oli myöntänyt heidän äidilleen oleskeluluvan. Näin ollen sisarukset eivät enää olleet ulkomaalaislain 18 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia, joille olisi voitu myöntää mainitun lain 18 c §:n 2 momentin perusteella perhesiteen perusteella oleskeluluvat.

Lisäksi hallinto-oikeus totesi, ettei myöskään voitu katsoa, että hakijan ja hänen sisarustensa olisi ollut Suomessa tarkoitus jatkaa ulkomaalaislain 18 c §:n 3 momentissa tarkoitettua aikaisemmin viettämäänsä kiinteä perhe-elämää tai että sisarukset olisivat olleet täysin riippuvaisia Suomessa asuvasta henkilöstä.

Mainituilla perusteilla hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Ulkomaalaislaki 18 b §
Ulkomaalaislaki 18 c §

KHO:n päätös 20.5.2002 taltionumero 1182. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.