Helsingin HAO 22.3.2002 02/0202/6

Muut sosiaalipalvelut, Asumispalvelu, Maksu, Säästöt, Yhdenvertaisuus

Kunnalla ei ollut oikeutta ottaa huomioon säästöjä vahvistettaessa kunnan maksuosuutta henkilön saaman asumispalvelun maksusta. Maksun määrässä oli soveltuvin osin sovellettava säännöstä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tuloista.

Viranhaltija oli päättänyt, että A maksoi asumisen ja hoidon kokonaisuudessaan X:n hoitokodissa ajalla 14.7.-8.8.2000 ja Y:n hoitokodissa ajalla 8.8.-30.11.2000. Sosiaalilautakunnan ohjeiden mukaan asiakkaan tulot ja varat otettiin huomion asumispalvelumaksua määriteltäessä ja asiakkaan oli käytettävä omat säästönsä asumiseen ennen kuin kunta alkoi kustantaa asumista. Viranhaltijan päätöksentekoaikaan A:n säästöjen määrä oli noin 70000 markkaa. Hänelle jätettävät 20 000 markan säästöt huomioiden hän pystyi kustantamaan hoitonsa 30.11.2000 asti. Sosiaalilautakunta hylkäsi A:n muutosvaatimuksen, koska viranhaltija oli käyttänyt oikein harkintavaltaansa ja koska A:lle jäi säästöjä yli 25 000 markkaa, vaikka hän maksoi itse hoitonsa ajalla 12.7.-30.11.2000.

A oli terveydentilansa vuoksi jatkuvan hoidon ja huolenpidon tarpeessa. Hänen asumisensa kyseessä olevissa hoitokodeissa oli osa hänen tarvitsemaansa huolenpitoa eikä normaalia asumista. Vaikka viranhaltijan päätös koski vain A:n hoidon kustannuksia, hallinto-oikeus katsoi sen samalla olevan päätös hänen sijoittamisestaan saamaan asumispalvelua hoitokoteihin.

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Maksu voidaan periä maksukyvyn mukaan. Asumispalvelusta perittävästä maksusta ei ole säädetty tarkemmin lukuunottamatta vammaispalvelulakiin perustuvaa asumispalvelua, josta ei ollut kyse. Kunnalla oli siten oikeus päättää, kuinka suuri oli se osuus, jonka A maksoi itse asumispalvelustaan. Kun kuitenkin otettiin huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai avohuollon yksikössä asumispalvelussa olevien, laitoshoitoon verrattavaa hoitoa saavien henkilöiden yhdenvertaisuus, hallinto-oikeus katsoi, että asumispalvelun maksu oli vahvistettava siten, ettei A:n säästöjä ja muuta varallisuutta, lukuunottamatta niistä saatavia tuloja, otettu huomioon. Hallinto-oikeus kumosi sosiaalilautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle maksun uudelleen vahvistamista varten.

Sosiaalihuoltolaki 22 §
Sosiaalihuoltolaki 23 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 § 1 mom
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 §
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 28 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.