Helsingin HAO 22.3.2002 02/0201/6

Muut sosiaalipalvelut, Asumispalvelu, Maksu, Henkivakuutus, Yhdenvertaisuus

Kunnalla ei ollut oikeutta ottaa huomioon henkivakuutukseen sijoitettuja varoja vahvistettaessa kunnan maksuosuutta henkilön saaman asumispalvelun maksusta. Maksua määrättäessä oli soveltuvin osin sovellettava säännöstä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tuloista.

Viranhaltija oli myöntänyt A:lle maksusitoumuksen asumis- ja hoivapalveluihin yksityisessä hoitokodissa. A oli maksanut hoidosta tulojensa ja säästöjensä perusteella määrätyn osan ja loppuosaan kunta oli antanut maksusitoumuksen. Vahvistettaessa kunnan maksusitoumuksen määrää A:n kuukausituloina oli otettu huomioon 60 000 markan henkivakuutuksesta 2 prosenttia 20000 markkaa ylittävältä osalta. Henkivakuutukseen sijoitetut varat oli tulolaskelmassa rinnastettu tavalliseen pankkitalletukseen. Perusturvalautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen.

A oli siirtynyt hoitokotiin sairaalasta. Hän oli dementian vuoksi jatkuvan hoidon ja valvonnan tarpeessa, vaikka hän ei tarvinnut varsinaista sairaalahoitoa. Hänen asumisensa hoitokodissa oli osa hänen tarvitsemaansa huolenpitoa eikä normaalia asumista.

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Maksu voidaan periä maksukyvyn mukaan. Asumispalvelusta perittävästä maksusta ei ole säädetty tarkemmin lukuunottamatta vammaispalvelulakiin perustuvaa asumispalvelua, josta ei nyt ollut kyse. Kunnalla on siten ollut oikeus päättää, miten suuren osuuden asiakas maksaa palvelustaan itse. Kun kuitenkin otettiin huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja avohuollon yksikössä asumispalvelussa laitoshuoltoon verrattavaa hoitoa saavien henkilöiden yhdenvertaisuus, hallinto-oikeus katsoi, että asumispalvelun maksu oli vahvistettava siten, ettei A:n osuutta henkivakuutussijoituksen pääomasta, korkotuottoa lukuunottamatta, otettu huomioon. Hallinto-oikeus kumosi perusturvalautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle A:lta asumis- ja hoivapalveluista perittävän maksun uudelleen vahvistamista varten.

Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom 1 kohta
Sosiaalihuoltolaki 17 § 1 mom 4 kohta
Sosiaalihuoltolaki 22 §
Sosiaalihuoltolaki 23 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 § 1 mom
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 § 1 mom
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 28 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.