Helsingin HAO 6.3.2002 02/0193/7

Ulkomaalainen, Turvapaikanhakija, Työlupa, Työlupavapaus, Työnteon hyväksyminen, Työvoimatoimiston päätös

Työvoimatoimisto oli päätöksellään jättänyt hyväksymättä Suomessa turvapaikanhakijana oleskelevan henkilön työnteon.

Ulkomaalaislain 25 §:n 5 momentin mukaan ulkomaalainen, joka on turvapaikanhakijana oleskellut Suomessa kolme kuukautta, saa tehdä työtä ilman työlupaa siten kuin asianomainen ministeriö tarkemmin päättää. Työministeriön ohjeella (0/3/2001 TM), jonka mukaan työnteko edellyttää työvoimatoimiston hyväksymistä, on turvapaikanhakijoiden työnteko saatettu asiallisesti riippuvaksi työvoimatoimiston hyväksymisestä. Hyväksymismenettelyssä on kyse sellaisesta turvapaikanhakijoiden työnteon sääntelystä, jonka ei voida katsoa perustuvan ulkomaalaislakiin tai ulkomaalaisasetukseen. Työministeriön ohjeen mukaisen hyväksymismenettelyn on katsottava olevan ristiriidassa ulkomaalaislain 25 §:n 5 momentissa säädetyn työlupavapauden kanssa.

Työministeriön ohje oli jätettävä Suomen perustuslain 107 §:n nojalla soveltamatta sikäli kuin hyväksymismenettely muodosti esteen turvapaikanhakijan työnteolle. Hallinto-oikeus poisti työvoimatoimiston päätöksen.

Ulkomaalaislaki 23 §
Ulkomaalaislaki 25 § 5 mom
Suomen perustuslaki 107 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.