Helsingin HAO 28.3.2002 02/0184/2

Kunnallisasia, Viran täyttäminen, Yleiset nimitysperusteet, Suomen perustuslaki, Kunnan itsehallinto

A:n, B:n ja C:n haettua E:n kaupungissa täytettävänä ollutta kahta terveyskeskuslääkärin virkaa viranhaltija oli valinnut virkoihin A:n ja B:n. Valintapäätöstä tehtäessä korostettiin erityisesti A:n ja B:n yhteistyökykyä ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvää muuta soveltuvuutta työhön. Arvioinnissa, joka oli perustunut työnantajalla A:sta, B:stä ja valitsematta jääneestä C:stä ennestään olleisiin ja haastatteluissa saatuihin tietoihin, A ja B katsottiin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveliaimmiksi virkoihin. Lautakunta hylkäsi C:n tekemän oikaisuvaatimuksen viranhaltijan päätöksestä.

A oli suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1998, minkä jälkeen hänellä oli ollut hakuajan päättymiseen mennessä terveyskeskuslääkärin työkokemusta noin 3 vuotta. B oli valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1983, minkä jälkeen hänellä oli ollut hakuajan päättymiseen mennessä terveyskeskuslääkärin työkokemusta noin 16 vuotta. C oli valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1978, minkä jälkeen hänellä oli ollut hakuajan päättymiseen mennessä sairaalalääkärikokemusta noin 10 vuotta, terveyskeskuslääkärin työkokemusta noin 10 vuotta ja lisäksi kokemusta lääkärinä työskentelystä ulkomailla. C oli myös suorittanut erikoislääkärin tutkinnon sekä lastentautien alalla että yleislääketieteen koulutusohjelmassa.

Hallinto-oikeus katsoi, että verrattaessa A:n, B:n ja C:n koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, C oli tässä suhteessa selvästi ansioituneempi virkoihin kuin A. Esitetty selvitys ei osoittanut kysymyksessä olevien kolmen hakijan soveltuvuudessa virkoihin sellaisia eroavuuksia, että koulutukseltaan ja erityisesti työkokemukseltaan selvästi vähemmän ansioitunut A olisi voitu asettaa C:n edelle vertailtaessa heidän taitoaan, kykyään ja kansalaiskuntoaan. Viranhaltijan päätös valita terveyskeskuslääkärin virkaan C:n sijasta A oli Suomen perustuslain 125 §:n säännös huomioon ottaen lainvastainen. B:n ja C:n välisessä vertailussa, kun otettiin huomioon B:n työkokemuksen määrä, viranhaltija ei ollut käyttänyt kunnan itsehallintoon perustuvaa kunnan viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa perustuslain edellä mainitun säännöksen vastaisesti ottaessaan virkaan B:n. Hallinto-oikeus kumosi viranhaltijan ja lautakunnan päätökset siltä osin kuin virkaan oli valittu A. Siltä osin kuin virkaan oli valittu B, valitus hylättiin.

Suomen perustuslaki 121 §
Suomen perustuslaki 125 § 2 mom
Kuntalaki 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.