Helsingin HAO 1.3.2002 02/0181/7

Valmistevero, Verottomuus, Polttoaine, Alus, Vesijetti

Tullipiiri oli hylännyt yhtiön hakemuksen vesijettien polttoaineena käytetystä kevyestä polttoöljystä suoritetun valmisteveron palauttamiseksi, koska vesijetti ei tullipiirin käsityksen mukaan ole alus.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n 4 kohdan mukaan valmisteverottomia ovat polttoaineet, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa ei ole määritelty aluksen käsitettä. Laki eroaa puheena olevan verottomuuden osalta vain aluksen kaupallisen ja yksityisen käytön välillä. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön kaupallisessa tarkoituksessa käyttämien vesijettien käyttämä polttoaine oli mainitun lain 9 §:n 4 kohdan nojalla valmisteverotonta.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 2 § 1 mom 12 kohta
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 9 § 4 kohta
Neuvoston direktiivi (92/81/ETY) kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 8 artikla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.