Hämeenlinnan HAO 21.3.2002 02/0209/1

Lahjavero - Veronhuojennus - Veron osittain maksuunpanematta jättäminen

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun maksuunpanematta jätettävän veron osan laskemiseksi sanotun lain mukaan määrätystä verosta vähennetään vero, joka lahjasta olisi määrättävä, jos yritykseen kuuluvat varat arvostettaisiin verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitetussa varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaan.

Lahjaverovelvollisuus alkoi eli lahja oli saatu 29.12.1999. Verovirasto vahvisti lahjoitettujen liikeosakkeiden verotusarvoksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:ää sovellettaessa 20 145 markkaa osakeyhtiön 31.12.1998 päättyneen tilikauden taseen perusteella eli osakkeille vuodelta 1999 vahvistettavan verotusarvon (varallisuusverolaki 27 § 1 mom).

Oikaisulautakunta alensi verotusarvon 16 900 markkaan eli osakeyhtiön 31.12.1997 päättyneen tilikauden taseen perusteella osakkeille vuodelta 1998 vahvistetun verotusarvon mukaiseksi.

Veroasiamiehen vaadittua toimitettua lahjaverotusta saatettavaksi voimaan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen seuraavilla perusteilla:

Oikeuskäytäntö

Valittajan viittaamassa Hämeen lääninoikeuden ratkaisussa 25.9.1997, johon KHO ei antanut valituslupaa, otettiin huomioon lahjoitusvuonna tapahtunut osakeyhtiöiden fuusio. Tämän vuoksi siinä ei sovellettu lahjoitusta edeltäneen vuoden verotusarvoa. KHO:n ratkaisu 1993 B 540 koski yhtiömuodon muutostilannetta kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Ratkaisussa ei valittajana olleen lääninveroviraston vaatimuksen vuoksi missään vaiheessa noussut esille kysymys siitä, tulisiko osakkeen verotusarvoa laskettaessa ottaa huomioon lähinnä ennen lahjoitusta päättyneen tilikauden tase varoineen ja velkoineen kuten kommandiittiyhtiöitä koskevissa KHO:n ratkaisuissa 1990 B 581 ja 8.5.2000 t. 851 oli tehty. Ero johtuu siitä, että henkilöyhtiön substanssia on viimeksi mainituissa tapauksissa voitu tarkastella ja oikaista jokaisen omaisuuslajin ja -erän osalta erikseen. Osakeyhtiön erillisyys ja sen välillinen omistus johtavat siihen, että osakkeiden luovutusta koskevassa veronhuojennuksessa käytettyjä arvoja ei vastaavalla tavalla oikaista yksittäisten omaisuuserien arvoja tarkistamalla, sillä osakeyhtiön osakkeen verotusarvon laskenta ei ota huomioon luovutuksia edeltäviä muutoksia millään tavoin.

Johtopäätös

Varallisuusverolain 27 §:n 1 momentin sekä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentin sanamuodon perusteella hallinto-oikeus katsoi, että valituksenalaisessa tapauksessa on viimeksi mainitun lainkohdan mukaista veronhuojennusta laskettaessa käytettävä yhtiön osakkeelle vuodelta 1998 vahvistettua verotusarvoa 16 900 markkaa.

Juha Lindgren: Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus s. 204

Vrt. KHO 2002:17

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.