Hämeenlinnan HAO 15.3.2002 02/0145/4

Elatustuki - Perimättä jättäminen - Takautumissaatava

Elatusvelvollisella ei ollut ollut tuloja siitä syystä, ettei hän ollut ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Hän ei ollut myöskään esittänyt mitään sellaista estettä, minkä vuoksi hän ei olisi kyennyt ilmoittautumaan työnhakijaksi tai uusimaan työnhakuaan. Elatusturvalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 73/1996) on todettu, että aikaisemmassa laissa lapsen elatuksen turvaamisesta oli lueteltu yksityiskohtaisesti ne syyt, joihin perustuen elatusvelvollinen voi maksukyvyttömyyden perusteella vapautua elatustuen korvaamisesta. Näitä perusteita ei ole uuden lain myötä ollut tarkoitus väljentää, paitsi että maksukyvyttömyyden syitä ei enää erikseen luetella. Aikaisemman lain 21 §:n mukaan elatustuen perimistä ei toimiteta siltä osin kuin elatusavun maksamatta jättäminen on johtunut muun muassa sellaisesta työttömyydestä, johon elatusvelvollinen ei itse ole ollut syypää. Hallinto-oikeus katsoi, että riippumatta lakitekstin muutoksesta, elatusvelvollisen maksukyvyttömyyteen johtaneille syille on annettava edelleen merkitystä edellä kuvatulla tavalla ja pysytti takautumissaatavan perimättä jättämistä koskevan hylkäävän päätöksen.

Elatusturvalaki 20 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.