Hämeenlinnan HAO 22.2.2002 02/0106/1

Oikaisuvaatimusmenettely - Kuittaaminen - Oikeusvoima - Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi - Jälkiverotus

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Oikeuskysymyksenä oli, olisiko verotoimiston oikaisuvaatimusta ratkaistaessaan pitänyt ottaa huomioon verotusta toimitettaessa verovelvollisen eduksi sattuneet virheet eli suorittaa kuittaus.

X oli oikaisuvaatimuksessaan vaatinut lisääntyneinä elantokustannuksina ateriakorvauksen määrää vastaavaa vähennystä sekä työmatkakulujensa vähentämistä tulonhankkimiskuluina ilman niin sanottua omavastuuosuutta. Verotoimisto hyväksyi vaatimuksen.

Veroasiamies valitti päätöksestä ja vaati, että myönnettyjen vähennysten määriä on alennettava. Perusteluna oli, että säännönmukaisia verotuksia toimitettaessa työnantajan X:lle maksamia matkakorvauksia ei ollut otettu huomioon työmatkakulujen vähennyskelpoista määrää vahvistettaessa. Jos verotuksessa huomioon otettavia eriä on jäänyt pois laskelmasta, ne olisi oikaisuvaatimusta ratkaistaessa pitänyt ottaa huomioon.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen todeten, että oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen on muutoksenhakua eikä sen yhteydessä voida toimittaa verotusta osittain uudestaan oikaisemalla aikaisemmin mahdollisesti sattuneita virheitä. Tämä on mahdollista vain poikkeustapauksissa silloin, jos kuitattavaksi vaadituilla erillä on riittävä asiayhteys ja toisaalta myös jos verovelvollisen vahingoksi toimitettavan veronoikaisun tai jälkiverotuksen edellytykset ovat olemassa. Kun mainitut edellytykset eivät täyttyneet, veroviraston ei ollut oikaisuvaatimusta ratkaistessaan tullut suorittaa veroasiamiehen vaatimaa kuittausluontoista oikaisua.

Laki verotusmenettelystä 54 §
Laki verotusmenettelystä 56 §
Laki verotusmenettelystä 57 §

KHO:n päätös 21.8.2003 taltionumero 1918. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.