Hämeenlinnan HAO 18.2.2002 02/0103/1

Hallintomenettely - Asian palauttaminen - Prosessuaaliset palautuspäätökset - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus - Muutoksenhaku verotukseen

Verovirasto oli oikaisupäätöksessään hyväksynyt verovelvollisen vaatimuksesta vähennettäväksi lisääntyneinä elantokustannuksina verovapaan ateriakorvauksen määrää vastaavan vähennyksen. Veroasiamies oli valituksessaan muun ohella vaatinut lisääntyneiden elantokustannusten perusteella tehtyä vähennystä alennettavaksi siltä osin kuin työnantaja oli jo korvannut syntyneet kustannukset maksamalla verovelvolliselle ateriakorvausta.

Verotusasiakirjoissa olleiden työnantajalta saatujen vuosi-ilmoitustietojen mukaan verovelvolliselle oli verovuonna maksettu ateriakorvausta. Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevan työnantajan todistuksen mukaan ateriakorvausta ei kuitenkaan ollut tuolta vuodelta maksettu. Todistus oli siten ristiriidassa verotusasiakirjoista ilmenevien tietojen kanssa. Veroasiamiehen veroviraston oikaisupäätöksestä tekemää valitusta ratkaistessaan hallinto-oikeus katsoi, että veroviraston olisi ennen oikaisuvaatimuksen ratkaisemista pitänyt hallintomenettelylain 17 §:n 1 momentin mukaisesti selvittää, oliko ateriakorvausta verovuonna maksettu vai ei. Kun tämä oli laiminlyöty, asiassa oli menetelty virheellisesti. Hallinto-oikeus kumosi veroviraston asiassa tekemän päätöksen ja palautti asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintomenettelylaki 17 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.