Förvaltningsdomstols avgöranden: 2002

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-92

Turun HAO 24.6.2002 02/0346/1
Päätöksen valituskelpoisuus - Kunnallisvalitus- Yleisen alueen lunastus
Turun HAO 20.6.2002 02/0360/2
Asiakasmaksu - Kehitysvammaisten erityishuolto - Osittainen ylläpito
Helsingin HAO 13.6.2002 02/0652/7
Tulli, Hyväksytty lähettäjä, Sinetöintirikkomus, Virhemaksu
Turun HAO 11.6.2002 02/0375/3
Vähennykset luovutusvoitosta - Arvonmenetys - Arvopaperin käsite - Varainhoitoyhtiö - Sijoitussopimus
Hämeenlinnan HAO 6.6.2002 02/0247/3
Kunnallisasia, Kirjallinen varoitus, Kaksinkertaisen rankaisemisen kielto
Vaasan HAO 31.5.2002 02/0255/1
Ympäristönsuojelu - Liikennemelu - Melu - Liikennemelu - Toiminnanharjoittaja - Hallintopakko
Vaasan HAO 31.5.2002 02/0155/4
Kunnanhallitus - Oikeus asian ottamiseen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi - Poikkeamispäätös
Kuopion HAO 31.5.2002 02/0361/2
Hallintoriita - Perhehoitaja - Toimeksiantosopimus - Irtisanominen
Kuopion HAO 31.5.2002 02/0369/2
Vero - Oikaisupäätös - Menettelyvirhe - Viran puolesta - Virallisperiaate
Turun HAO 31.5.2002 02/0302/1
Rakennusasia - Rakennuslupa - Rakennusluvan myöntämisen edellytykset - Rakennuksen rakenne - Liikkumisesteetön rakentaminen - Työtilat - Invalidihissi
Helsingin HAO 30.5.2002 02/0330/2
Asiakirjajulkisuus, Asianosaisuus, Tutkimuksen perusaineisto, Asukashaastattelujen muistiot
Helsingin HAO 24.5.2002 02/0317/2
Toimeentulotuki, Huomioon otettavat varat, Säästynyt toimeentulotuki
Hämeenlinnan HAO 22.5.2002 02/0249/4
Omaishoidon tuki, Yhdenvertaisuus
Kuopion HAO 6.5.2002 02/0270/2
Vähennykset verotuksessa - Nimeäminen vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi - Tieteen ja taiteen tukeminen
Turun HAO 24.4.2002 02/0225/1
Kunnallisvalitus - Talousarvio - Määräraha - Kunnan sosiaalipalveluiden järjestämisvelvollisuus - Vammaispalvelu - Harkinnanvarainen tukitoimi
Oulun HAO 24.4.2002 02/0165/1
Poliisilaitos - Poliisimies - Järjestyksenvalvoja
Hämeenlinnan HAO 18.4.2002 02/0176/2
Oikeusvaikutteinen yleiskaava - Natura 2000 - Luontodirektiivi - Luonnosuojelulain mukainen arviointi
Vasa FD 18.4.2002 02/0199/1
Utlämning till annat nordiskt land - Annat förvaltningsprocessärende - Intressebevakare för rättegång - Luovuttaminen toiseen pohjoismaahan - Muu hallintolainkäytössä käsiteltävä asia - Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten
Hämeenlinnan HAO 17.4.2002 02/0177/3
Kunnallisasia, Kunnan viranhaltija, Yleiset nimitysperusteet, Suomen perustuslaki
Turun HAO 8.4.2002 02/0187/3
Luovutusvoitto - Hankintameno - Elinikäinen hallintaoikeus - Asunto-osakeyhtiön osakkeet
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.