Turun HAO 18.12.2001 01/0732/1

Kunnallisasia - Maakunnan liiton toimielimen jäsenten valinta - Toimielimen kokoonpano - Maakuntavaltuusto - Varajäsenten kelpoisuus

Asiassa oli kyse siitä, tuleeko maakunnan liiton ylimmän
päättävän toimielimen eli maakuntavaltuuston varajäsenten
olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja.
Kuntalain mukaan alueiden kehittämisestä annetussa laissa
tarkoitetun maakunnallisesta edunvalvonnasta ja seutukaavoituksesta
huolehtivan kuntayhtymän eli maakunnan liiton ylimmän päättävän
toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
Kuntalain muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE
172/1998 vp) mukaan maakunnan liiton ylimmän päättävän
toimielimen jäsenten valinta jäsenkuntien valtuutetuista
vahvistaa valtuuston demokraattista luonnetta ja pitää
osaltaan yllä jäsenkuntien kontrollia kuntayhtymään nähden.
Valtuutettuina maakunnan liiton ylimmän toimielimen
jäsenillä on myös henkilökohtaisesti saatu valtuutus kuntalaisilta.
Säännöksen sanamuoto ja tarkoitus huomioon ottaen tulee
myös maakuntavaltuuston varajäsenten olla jäsenkuntien
varsinaisia valtuutettuja.
Hallinto-oikeus kumosi kuntalaisen valituksesta edustajainkokouksen
päätöksen siltä osin kuin maakuntavaltuuston varajäseniksi
on valittu kuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- tai
kunnanvaltuustojen varajäseniä ja palautti asian
edustajainkokoukselle uudelleen käsiteltäväksi.
KuntaL 18 § 4 mom
KuntaL 86 § 1 mom
KuntaL 86 a § 1 mom
L alueiden kehittämisestä 2 § 2 mom

KHO:n päätös 26.11.2002 taltionumero 3089. Jätetty myöhästyneenä tutkimatta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.