Turun HAO 9.3.2001 01/0122/1

Rakennusasia - Toimenpidelupa - Luvaton toimenpide - Ajoneuvonosturi - Vaikutus maisemakuvaan

Oikeuskysymyksenä oli, vaatiko ajoneuvonosturin käyttäminen
saaristossa sijaitsevalla venetelakka-alueella maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen toimenpideluvan.
Kyläalueella olevalle venetelakalle oli veneiden käsittelyyn
hankittu Coles-Priestman-merkkinen, painoltaan 38 tonnin suuruinen
ajoneuvonosturi. Sen kuljetuslavettina oli neliakselinen
kuorma-auto. Kuljetusasennossa nosturin pituus oli 15,80
metriä ja leveys 2,90 metriä. Nostopuomi koostui toisiinsa
liitettävissä olevista teräsristikko-osista. Puomin pituutta
voitiin vaihdella 6 metristä 35 metriin ja puomin kulmaa alustaan
nähden säätää välillä 0-78 asetetta. Puomin korkeus voi
tällöin vaihdella 4 metristä 30 metriin. Ajoneuvonosturia voitiin
käytön aikana ajaa puomin ollessa millä korkeudella tahansa.
Ajoneuvonosturi oli rekisteröity.
Ajoneuvonosturi oli hankittu venetelakkatoiminnassa pysyvästi
käytettäväksi, ja sen vuotuinen käyttöaika oli huhtikuusta
marraskuuhun. Käyttöaikanakin ajoneuvonosturin puomi oli
laskettavissa alas nostotapahtumien väliseksi ajaksi. Nosturi
voitiin myös ajaa vajaan. Tällöin ja puomin ollessa muutoin
ala-asennossa nosturista ei aiheutunut vaikutusta sijaintipaikan
maisemakuvaan. Nosturin käyttö siten, että sen puomin
korkeus oli 30 metriä, oli ajoittaista ja nostotarpeesta riippuvaa.
Ottaen huomioon nosturin käytöstä ja rakenteesta esitetty
selvitys hallinto-oikeus katsoi, ettei nosturia voitu
pitää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä tarkoitettuna
erillislaitteena. Siten nosturi ei edellyttänyt maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista toimenpidelupaa. Hallinto-oikeus hylkäsi
venetelakan lähellä asuvien henkilöiden valituksen rakennus- ja
kaavoituslautakunnan päätöksestä olla ryhtymättä asiassa
toimenpiteisiin nosturin poistamiseksi telakka-alueelta.
Äänestys 2 - 1
Äänestyslausunto ja eriävä mielipide:
Ottaen huomioon ajoneuvonosturin huomattavan suuri koko, sen
käytön pysyvä ja jatkuva luonne, nosturille tarkoituksenmukainen
ja selvitysten perusteella tosiasiallinenkin käyttötapa
olla pidettynä nostopuomi ylhäällä työskentelyvalmiudessa
sekä siitä aiheutuva vaikutus maisemakuvaan vähemmistöön
jäänyt jäsen katsoi, että ajoneuvonosturia oli tässä tapauksessa
pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä
tarkoitettuna erillislaitteena. Ajoneuvonosturin käyttäminen
venetelakka-alueella edellytti maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista toimenpidelupaa.
Esittelijän päätösehdotus oli äänestyslausunnon mukainen.
Maankäyttö- ja rakennusL 126 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 182 §
Maankäyttö- ja rakennusA 62 § 1 mom 4 kohta

KHO:n päätös 7.10.2002 taltionumero 2422. Ei muutosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.