Turun HAO 9.3.2001 01/0117/1

Kunnallisasia - Kestävä kehitys - Harkintavalta

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko valtuuston päätöstä pitää
lainvastaisena kuntalain kestävää kehitystä koskevan säännöksen
perusteella.
Valtuusto oli päättänyt, että eräs kaupungin aukioista varustetaan
maan alle asennettavalla lämmitysputkistolla niin,
että aukio pysyy sulana talviaikanakin.
Valittaja katsoi, että valtuuston päätös on kuntalaissa kunnan
toiminta-ajatukseksi säädetyn kestävän kehityksen vastainen.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja lausui perusteluissaan,
että kestävän kehityksen edistämistä koskeva säännös
kuvaa kunnan tavoitteita yleisellä tasolla ja ohjaa kunnan
päätöksentekoa. Kunta päättää sille kuuluvan itsehallinnon
nojalla, miten kestävää kehitystä kussakin yksittäistapauksessa
edistetään. Valtuusto on päätöksen tehdessään pitänyt
hanketta kestävää kehitystä edistävänä.
Hallinto-oikeus katsoi, että päätöstä ei voida pitää lainvastaisena
nojautumalla pelkästään kestävän kehityksen edistämistä
koskevaan kuntalaissa säädettyyn tavoitenormiin. Valtuusto
ei esitetyillä perusteilla ollut myöskään ylittänyt
kunnalliseen itsehallintoon perustuvan harkintavaltansa rajoja.
Valtuusto oli voinut päättää aukion kehittämisestä siten,
että katulämmitys sisältyi ratkaisuun. Päätös ei ollut lainvastainen.
KuntaL 1 §
KuntaL 2 §
KuntaL 13 §
KuntaL 90 §

KHO:n päätös 30.1.2002 taltionumero 199. Ei muutosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.