Turun HAO 1.3.2001 01/0100/1

Asiallinen toimivalta - Hallintoriita-asia - Käräjäoikeus - Sopimusriita - Virkamies - Eläkkeellejäämissopimus - Forum-lauseke - Julkisoikeudellinen oikeussuhde

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko kuntayhtymän ja viranhaltijan
välisen sopimuksen tulkinnasta syntyneen erimielisyyden ratkaiseminen
hallinto-oikeuden vai käräjäoikeuden toimivaltaan.
Kuntayhtymä ja viranhaltija olivat tehneet sopimuksen, jonka
tarkoituksena oli ollut lopullisesti sopia kaikki riitaisuudet,
jotka liittyivät viranhaltijan viran hoitoon. Sopimuksen
mukaan viranhaltija eroaa virasta ja kuntayhtymä kustantaa
hänelle pysyvästi eläke-edut, jotka vastaavat täyttä eläkettä.
Sopimuksen mukaan siitä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet
ratkaistaan Turun hallinto-oikeudessa. Kuntayhtymän ja
entisen viranhaltijan välille oli sittemmin syntynyt erimielisyys
eläkkeen oikeasta määrästä.
Hallinto-oikeus totesi, että kuntayhtymän velvollisuus maksaa
eläkettä viranhaltijan irtisanouduttua 57-vuotiaana ei perustu
lakiin tai muuhun säännökseen vaan yksinomaan mainittuun
sopimukseen. Eläke on korvausta siitä, että viranhaltija on
sopimuksen mukaisesti irtisanoutunut virastaan. Viranhaltijan
irtisanouduttua hänen ja kuntayhtymän välillä ei ole julkisoikeudellista
oikeussuhdetta eikä sopimus eläkkeen maksamisesta
siten koske julkisoikeudellisen oikeussuhteen järjestelyä.
Sopimuksen tulkinnasta syntyneen erimielisyyden ratkaiseminen
ei niin ollen kuulu hallinto-oikeuden vaan käräjäoikeuden
toimivaltaan. Hallinto-oikeuden toimivaltaa ei voida
sopimuksin laajentaa.
Hallinto-oikeusL 3 §
HallintolainkäyttöL 69 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.