Rovaniemen HAO 18.12.2001 01/0593/1

1.07.04.05 Päivähoitomaksu Perheen tulot

Rovaniemen hallinto-oikeus on ratkaissut valituksen, jossa on ollut kysymys päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista silloin, kun vanhemmat ovat päätoimisia opiskelijoita ja työssä vain kesäaikana.

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:ssä. Sen mukaan päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mainitun pykälän mukaan silloin, jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Valittajat olivat päätoimisia opiskelijoita ja he olivat olleet kesällä työssä neljän kuukauden ajan. Sosiaalilautakunta oli määrännyt päivähoitomaksun työssäolokuukausien palkkojen keskiarvon mukaan. Hallinto-oikeus puolestaan katsoi, että nyt kysymyksessä olevien opiskelijoiden tulot vaihtelivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:ssä tarkoitetulla tavalla ja päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevina tuloina tuli ottaa huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 7 a § 1 mom
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 7 a § 2 mom
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 10 a § 1 mom
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 10 a § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.