Rovaniemen HAO 24.1.2001 01/0020/1

Kehitysvammaisten erityishuolto - Maksut erityishuollosta - Asumisen tukipalvelumaksu - Kansaneläkelain mukainen hoitotuki

Henkilö, jolle oli vahvistettu erityishuolto-ohjelma niin, että siihen kuuluvaksi oli hyväksytty muun muassa ohjattu asuminen, ja joka vastasi itse asunnon, ruoan ja vaatteiden hankkimisesta aiheutuvista kuluista, ei ollut velvollinen maksamaan asumisen tukipalvelumaksua.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuollosta voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa säädetään. Viimeksi mainitun lain mukaan sosiaalipalveluista on maksutonta muun muassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu eräille alaikäisille annettavaa osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tarpeellinen ohjaus, asumisen järjestäminen, yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Koska ohjattuun asumiseen kuuluvien palvelujen järjestäminen ei kuulu ylläpitoon, kysymyksessä olevat palvelut ovat maksuttomia.

Koska maksuttomuuden edellytykseksi ei ole säädetty sitä, että henkilö ei saa palveluihin korvausta jonkin muun lain nojalla, henkilön saamalla kansaneläkelain mukaisella eläkkeensaajan hoitotuella ei ole asiaan vaikuttavaa merkitystä.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 2 §
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 39 §
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 43 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 § 2 kohta
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 21 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.