Oulun HAO 12.1.2001 01/0004/1

Kunnallisasia - Päätösvallan siirtäminen - Elinkeinotoiminnan tukeminen - Avustus - Kehitysyhtiö - Toimivallan ylittäminen

X:n kaupunginvaltuusto oli päätöksellään antanut X:n Kehityskeskus
Oy:lle, jonka toimialana oli muun ohessa kaupungin
elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen, oikeuden
päättää vuosittain erilaisten kunnan elinkeinotoiminnan tukemiseksi
tarkoitettujen avustusten myöntämisestä kaupunkia
sitovasti ja siten, että avustukset saatetaan vain jälkikäteen
vuosittain annettavan selonteon muodossa kaupungin toimielimen
käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa oli kysymys sellaisesta
kunnan varojen käyttää koskevasta päätösvallasta, jota kuntalain
13 ja 14 §:n säännökset huomioon ottaen ei voida
siirtää kunnan kuntalain mukaisesta hallinnosta erilliselle
yhtiölle. Valtuusto oli asiasta päättäessään ylittänyt toi-
mivaltansa.
/V
KuntaL 2 §
KuntaL 13 §
KuntaL 14 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.