Kuopion HAO 3.12.2001 01/0782/1

Perintöverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennus

Ratkaistavana oli kysymys, voidaanko verotuksen toimittamisen jälkeen esitetyn vaatimuksen johdosta perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n mukaista huojennusta enää myöntää.

Oikaisulautakunnalle tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta verotoimisto oli oikaissut perittävän jälkeen toimitettua perintöverotusta siten, että perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:ien mukaiset huojennukset on myönnetty toiselle kuolinpesän osakkaalle ja poistettu toisen osalta.

Se, kuka pesän osakkaista on saanut perintöön sisältyneen maatilan ja on tullut jatkamaan maatalouden harjoittamista, oli selvinnyt vasta perinnönjaossa, joka oli toimitettu runsaan kuukauden kuluttua perintöverotuksesta.

Hallinto-oikeus katsoi, että verohuojennus on voitu myöntää sille osakkaalle, joka on saanut perintönä maatilan ja alkanut harjoittaa sillä maatilataloutta.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 §
Perintö- ja lahjaverolaki 56 §

KHO:n päätös 24.4.2002 taltionumero 975. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.