Helsingin HAO 5.12.2001 01/0853/2

Asiakirjajulkisuus - Verotustiedot - Julkiset tiedot - Salassapidettävät tiedot - Tietojen saanti elatusapuoikeudenkäyntiä varten

Valittaja oli pyytänyt verovirastolta tietoja lastensa
elatusapuasiaa koskevaa oikeudenkäyntiä varten. Tietopyyntö
oli koskenut valittajan entisen aviopuolison omistaman
osakeyhtiön veroilmoitusta verovuodelta 2000 ja sen
oheen mahdollisesti liitettyä toimintakertomusta tilikaudelta
2000. Verovirasto oli hylännyt pyynnön sillä perusteella,
että tietoja oli pidettävä verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta annetun lain mukaan salassapidettävinä
tietoina.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja viittasi perusteluinaan
muun ohella verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 3 ja 4 §:ään. Hallinto-oikeus
lausui perusteluissaan, että vaadituissa tiedoissa ei
ollut kysymys verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 5-9 §:n mukaisista verohallinnon julkisista
tiedoista eikä 21 §:n mukaisista verojäämätiedoista
eikä liioin tietojen antamisesta 13 §:n 2 momentin
1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. Lain 7 §:ssä tarkoitetut
tilinpäätöstiedot eivät olleet julkisia vielä vuonna
2000 päättyvältä tilikaudelta. Tietopyyntö oli sitä
paitsi koskenut osakeyhtiön veroilmoitusta eikä valittajan
entisen aviopuolison verotustietoja. Osakeyhtiö ja
entinen aviopuoliso olivat eri verosubjekteja ja kysymys
oli eri henkilöistä. Osakeyhtiön veroilmoitus liitteineen
oli siten pidettävä salassa.

Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta 3 §
Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta 4 §
Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta 7 §
Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta 13 §
2 mom 1 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.