Helsingin HAO 1.2.2001 01/0056/7

Ulkomaalainen - Toimivaltainen hallinto-oikeus

Ulkomaalaisviraston päätös koski oleskeluluvan myöntämistä
perhesiteiden perusteella ulkomailla asuvalle henkilölle.
Koska päätös liittyi hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla pääosin ulkomailla asuvaan
henkilöön, eikä hänellä ollut kotikuntaa Suomessa, toimivaltainen
hallinto-oikeus käsittelemään päätöksestä tehdyn
valituksen oli ulkomaalaislain 57 §:n 1 momentin ja hallintolainkäyttölain
12 §:n 3 momentin nojalla Helsingin hallinto-oikeus.
Tällaisissa asioissa ulkomaalaisen hakijan
Suomessa jo laillisesti oleskelevalle perheenjäsenelle
ulkomaalaislain 18 d §:n säännöksellä säädetyllä oikeudella
hakea oleskelulupaa ei ollut merkitystä toimivaltaista
hallinto-oikeutta ratkaistaessa.

Hallintolainkäyttölaki 12 §
Ulkomaalaislaki 57 § 1 mom

Äänestyslausunto ja eriävä mielipide

Yksi jäsen ja asian esittelijä olisi siirtänyt asian Turun
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, koska molemmilla puolisoilla
on ollut oikeus ulkomaalaislain 18 d §:n 1 momentin
nojalla panna vireille perhesiteiden perusteella oleskelulupahakemus
ja päätös siten liittyi pääosin Suomessa jo
tuon hallinto-oikeuden tuomiopiirissä kotikunnan omaavaan
puolisoon.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.