Hämeenlinnan HAO 22.11.2001 01/0621/2

Ympäristönsuojeluasia, Ilmoitus murskaustoiminnasta

Yhtiö oli tehnyt terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristönterveyslautakunnalle ilmoituksen kiviainesten kuljettamisesta, seulomisesta ja murskaamisesta alle 50 vuorokauden ajan liikuteltavalla murskaimella omistamallaan tilalla T:n kunnassa. Lautakunta oli hyväksynyt toiminnan päätöksestään ilmenevin ehdoin. Asiaa ratkaistaessa oli sovellettu terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n 1 momentin säännöksiä. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan siitä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Terveydensuojelulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 42/1994 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa ilmoitusvelvollisuutta koskevan 13 §:n kohdalla on mainittu esimerkkeinä muun muassa autokorjaamo ja kirjapaino. Ilmoituksen tarkoituksena olisi antaa terveydensuojeluviranomaiselle tieto sanottujen, valvontaa edellyttävien laitosten tai toimintojen aloittamisesta. Hallinto-oikeus totesi, että pykälän tulkintaa ei voida laajentaa siten, että se koskisi myös murskaustoimintaa.

Hakemuksen mukaisessa toiminnassa oli kysymys ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta toiminnasta, jota koskeva asia käsitellään tässä laissa säädetyssä järjestyksessä. Ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta, jonne päätökseen tyytymätön olisi tullut osoittaa hakemaan muutosta. Virheellisen valitusosoituksen vuoksi hallinto-oikeus siirsi valituksen hallintolainkäyttölain 30 §:n 2 momentin nojalla Vaasan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Ympäristönsuojelulaki 28 § 1 mom
Ympäristönsuojelulaki 60 § 1 mom
Ympäristönsuojelulaki 96 § 1 mom
Ympäristönsuojeluasetus 7 § 1 mom 7b) kohta
Terveydensuojelulaki 13 § 1 mom 1 kohta
Hallintolainkäyttölaki 30 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.