Hämeenlinnan HAO 21.11.2001 01/0620/2

Terveyshaitta - Meluhaitta - Sisäilmaohje

Yhtiöllä oli tavaraterminaali H:n kaupungissa asemakaava-alueella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Korttelia vastapäätä kadun toisella puolella sijaitsi omakotialue. Terminaali toimi kauko- ja lähiliikenteen kappaletavaran purku-, varastointi- ja kuormauspaikkana. Toimintaa oli myös öisin kello 22.00 ja 7.00 välisenä aikana. Tavaroiden kuormaamisessa ja purkamisessa käytettiin muun muassa trukkia ja pumppukärryä.

Tavaraterminaalin toiminnasta aiheutuvasta melusta suoritetut tutkimukset osoittivat, että erityisesti pumppukärryjen käyttämisestä sekä metalliputkien käsittelystä aiheutui lähimmässä asunnossa 42 - 50 dB yksittäisten äänitapahtumien melutasot. Yhtiön mukaan metalliputkia kuormattiin 1- 3 kertaa yössä. Trukin käyttämisestä ja muustakin toiminnasta saattoi myös aiheutua vastaavia melutapahtumia. Tavarankäsittelystä aiheutui siten öisin toistuvasti yksittäisiä lyhytkestoisia melutapahtumia, joiden sisä-äänitaso oli suoritetuissa mittauksissa ollut lähiasunnoissa vähintään 42 dB. Melu oli verrattavissa Sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojelulain 32 §:n perusteella antaman sisäilmaohjeen asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista tekijöistä (sosiaali- ja terveysministeriön opas 1997:1) mukaisten teknisten laitteiden aiheuttamaan meluun.

Tämän vuoksi tavarankäsittelystä aiheutuvaan meluun voitiin soveltaa ohjeessa teknisten laitteiden melusta annettuja määräyksiä.

Yhtiön yöaikaan tapahtuvasta toiminnasta aiheutui usein öisin vähintään 1 - 3 sellaista melutapahtumaa, jotka vaikeuttivat nukahtamista tai vähensivät unen syvyyttä tai aiheuttivat ylimääräisiä ja ennenaikaisia heräämisiä. Säännöllisesti toistuessaan nämä tapahtumat aiheuttivat ympäristön asutukselle terveyshaittaa. Ympäristölautakunta oli siten voinut määrätä, että yöaikaan tapahtuvasta tavaran kuormauksesta ja purkamisesta aiheutuvaa melua on rajoitettava siten, ettei siitä aiheudu sanottua meluhaittaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön ympäristölautakunnan päätöksestä tekemän valituksen.

Terveydensuojelulaki 26 § 1 mom
Terveydensuojelulaki 27 § 1 mom Terveydensuojelulaki 32 §

KHO:n päätös 14.8.2002 taltionumero 1859. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.