Hämeenlinnan HAO 7.2.2001 01/0035/2

Rakennusasia - Poikkeamislupa - Asemakaava - Toimivalta

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Oikeuskysymyksenä oli, onko kunnalla toimivalta poikkeamisluvan myöntämiseen asemakaavan mukaiselle maatalousalueelle ja ovatko poikkeamisen edellytykset olemassa.

Hakemus koski omakotitalon rakentamista asemakaavan mukaiselle maatalousalueelle (M). Kunnan laatimassa ympäristösuunnitelmassa kyseiselle alueelle oli suunniteltu korkeatasoista asuntoaluetta järvinäköaloineen. Kunnan lupaviranomainen hyväksyi hakemuksen. Päätöksessä todettiin, että hakemuksen liitteenä olevien tiejärjestelyjä ja vesihuollon järjestämistä koskevien selvitysten ja esitettyjen kaavoituksen lähtökohtien perusteella poikkeamiseen suostumisen ei katsottu aiheuttavan haittaa kaavoitukselle eikä vaikeuttavan luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Alueellinen ympäristökeskus valitti päätöksestä. Se katsoi perusteluissaan, että omakotitalon rakentamisessa maatalousalueelle oli kysymys vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Poikkeamisluvan myöntäminen kuului siten alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan. Ympäristökeskuksen mukaan lupaviranomaisen käytettävissä olleet selvitykset eivät myöskään riittävässä määrin osoittaneet, että maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset olisivat olleet olemassa. Päätöksessä ei ollut myöskään esitetty erityistä syytä poikkeuksen myöntämiselle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli kysymys rakentamisesta asemakaavan mukaiselle maatalousalueelle. Kysymys ei siten ollut poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, vaan poikkeamisesta asemakaavan maankäyttöä koskevasta määräyksestä. Poikkeamisvalta asiassa kuului näin ollen kunnalle.

Kyseessä oleva rakennuspaikka sijoittui maatalousalueen reunaan osittain puistoalueen viereen ja jo olemassa olevan pientaloasutuksen yhteyteen. Maatalousalueen takana noin 400 metrin päässä sijaitsi järvi. Rakennuspaikka oli paikallistiehen nähden toisessa rivissä, mutta myös osa muista rakennuspaikoista oli sijoitettu toiseen riviin. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei siten laajentanut haitallisesti olemassa olevaa asutusta eikä turmellut kirkonkylän maisemakuvaa. Se ei myöskään vaikeuttanut asemakaavaan merkityn puistoalueen käyttämistä tarkoitukseensa. Puistoalueelta säilyi edelleen yhteys maatalousalueelle, jota ei kuitenkaan ollut voimassa olevan kaavan mukaan tarkoitettu virkistysalueeksi. Suunniteltu rakentaminen ei haitannut alueen myöhempää suunnittelua kunnan ympäristösuunnitelman mukaisesti.

Kun otettiin lisäksi huomioon rakennuspaikan kulkuyhteyden järjestämisestä, vesihuollosta ja maanomistusoloista esitetty selvitys, hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuttanut haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Maankäytölliset syyt eivät olleet esteenä poikkeuksen myöntämiselle, ja poikkeuksen myöntämiselle oli siten erityinen syy.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom 2 kohta
Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §

KHO:n päätös 26.9.2001 taltionumero 2286. Päätöstä muutetaan.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 2001:44.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.