Hämeenlinnan HAO 1.2.2001 01/0023/2

Rakennusasia - Suunnittelutarveratkaisu - Poikkeamislupa - Asemakaavan tarve

Oikeuskysymyksenä oli, ovatko rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa.

Hakemus koski omakotitalon rakentamista kunnan hyväksymän osayleiskaavan mukaiselle asuinpientalojen alueelle (AP). Kunta oli laatinut alueelle kaavarunkoluonnoksen. Alueella ei ollut asemakaavaa eikä vesi- ja viemärilaitosta. Kunnan lupaviranomainen hyväksyi hakemuksen ja totesi, että erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella olivat olemassa. Lisäksi myönnettiin poikkeaminen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäiskoosta.

Alueellisen ympäristökeskuksen valituksesta hallinto-oikeus kumosi päätöksen. Samalla kertaa oli käsiteltävänä samasta kunnasta viisi muuta samanlaisiin rakennushankkeisiin kohdistuvaa valitusta.

Kyseessä olevalle ja sen läheiselle alueelle oli myönnetty pitkän ajan kuluessa yhteensä 30 rakennuslupaa. Rakentaminen oli keskittynyt paikallistien varteen. Lähin asemakaava-alue sijaitsi noin 400 metrin päässä rakennuspaikasta. Rakentamisen seurauksena alueelle oli muodostunut taajamaluonteista asutusta. Jo tapahtunut rakentaminen sekä kaavarunkoluonnoksen laatiminen ja sen sisältö osoittivat, että alueella oli lisärakentamisen tarvetta. Kunnan kehitys ja maankäytön ohjaustarve samoin kuin vesi- ja viemäriverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen kehittäminen edellyttivät siten asemakaavan laatimista. Epävirallinen suunnittelu ja rakennuslupien myöntäminen ilman yksityiskohtaista kaavaa vaaransivat myös alueen maanomistajien tasapuolisen kohtelun rakennusoikeuksista päätettäessä.

Kyseessä oleva rakennushanke aiheutti näin ollen haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muullekin järjestämiselle sekä haitallista yhdyskuntakehitystä eikä täyttänyt sen vuoksi rakennusluvan erityisiä edellytyksiä. Kun hanke ei täyttänyt rakennusluvan erityisiä edellytyksiä, ei hankkeelle voitu myöntää lupaa poikkeamiseen rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan vähimmäiskoosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.