Förvaltningsdomstols avgöranden: 2001

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-118

Hämeenlinnan HAO 20.6.2001 01/0317/4
Sosiaalihuolto - Yksityinen sosiaalipalvelu - Hälytyspalvelu - Asumispalvelu
Hämeenlinnan HAO 19.6.2001 01/0299/2
Ranta-asemakaavan hyväksyminen - Luonnonolosuhteet - Rakennuspaikkojen määrä
Turun HAO 18.6.2001 01/0331/1
Kuntayhtymän perussopimus - Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden rajaaminen - Luottamushenkilön valinnasta sopiminen - Kunnanjohtajan vaalikelpoisuus
Turun HAO 14.6.2001 01/0316/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Lisääntyneet elantokustannukset - Ateriakorvaus - Varsinainen työpaikka - Liikkuva työ
Hämeenlinnan HAO 12.6.2001 01/0298/4
Vammaispalvelu - Viivytyksen välttäminen
Turun HAO 12.6.2001 01/0319/1
Liikkuvuusavustus - Päätoiminen opiskelija - Työttömäksi jäävä henkilö - Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen
Helsingin HAO 12.6.2001 01/0340/1
Arvonlisävero - Veroton myynti - Poikkeus myynnin verollisuudesta - Sanomalehti - Lehden tilausmyynti
Turun HAO 11.6.2001 01/0307/1
Psykiatriseen sairaalahoitoon määrääminen - Tulkki - Uusi tarkkailulausunto - Tulkitseminen - Alistus
Rovaniemen HAO 7.6.2001 01/0264/1
Ennakkoratkaisu - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin - Kansaneläkemaksu - Sairausvakuutusmaksu - Yhteisön oikeuden soveltaminen ja tulkinta
Kuopion HAO 4.6.2001 01/0337/1
Pääomatulovero - Hankintameno - Poisto - Vuokratulo
Kuopion HAO 1.6.2001 01/0331/1
Hallintoriita-asia - Työllistämistuki - Työllistämistuen takaisinperintä - Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut
Helsingin HAO 1.6.2001 01/0364/2
Asiakirjajulkisuus - Tuoterekisteri - Asiakirja - Yksilöinti
Kuopion HAO 1.6.2001 01/0336/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ansiotulosta tehtävät vähennykset - Matkakustannukset - Viikonloppumatkat
Hämeenlinnan HAO 31.5.2001 01/0248/2
Asemakaavan hyväksyminen - Maankäyttösopimus - Harkintavallan väärinkäyttö
Turun HAO 30.5.2001 01/0262/3
Elinkeinotulon verotus - Käyttöomaisuus - Poistojen muuttaminen - Jälkiverotus - Kuittaus - Jäämaksuluokkavähennys
Vaasan HAO 29.5.2001 01/0040/4
Äänestys - Äänestys käsittelystä - Äänestys pääasiaratkaisusta
Turun HAO 23.5.2001 01/0242/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset pääomatulosta - MBA-tutkinto
Vaasan HAO 23.5.2001 01/0038/4
Asianosaisasema - Ympäristönsuojelulaki - Vesistön pilaamisluvan muuttaminen - Vireillepano-oikeus - Haitankärsijä - Terveyshaitta - Yksilön elinympäristö
Helsingin HAO 18.5.2001 01/0432/7
Tulli - Jälkikanto - Tullien määrän tiedoksianto - Määräaika
Helsingin HAO 18.5.2001 01/0377/6
Psykiatrinen sairaalahoito - Mielenterveysasia - Alistus - Valitus - Alaikäinen - Asianosaisen kuuleminen
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-118

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.