Turun HAO 14.12.2000 00/0730/1

Rakennuslupa - Yhdistys - Valitusoikeus - Suunnittelutarvealue - Suunnittelutarveratkaisu

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko rekisteröidyllä yhdistyksellä,
jolla olisi ollut oikeus valittaa suunnittelutarveratkaisusta,
valitusoikeus myös rakennuslupapäätöksestä.
Valituksenalainen päätös koski rakennusluvan myöntämistä tukiasemamastolle
ja tukiasemarakennukselle. Päätöksestä valitti
yksityisten henkilöiden ohella myös paikallinen kotiseutuyhdistys
sillä perusteella, ettei masto sovellu alueen
kulttuurimaisemaan. Sääntöjensä mukaan yhdistys toteuttaa
tarkoitustaan muun ohella suojelemalla ja hoitamalla historiallisia
ja luonnon muodostamia muistomerkkejä ja rakennuksia
sekä edistämällä luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista.
Rakennuslupaa edellyttäneiden maston ja tukiasemarakennuksen
rakennuspaikka sijaitsi suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua
ei ollut esitetty. Hallinto-oikeus katsoi,
että kotiseutuyhdistyksellä oli asiassa valitusoikeus, ja
kumosi rakennuslupapäätöksen myös yhdistyksen valituksen pe-
rusteella.
Maankäyttö- ja rakennusL 16 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 125 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 137 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 137 § 5 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 192 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 193 § 6 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.