Rovaniemen HAO 8.12.2000 00/0598/1

Toimeentulotuki - Lautakunnan päätös - Päätöksen tiedoksianto - Valitusaika - Valitusajan alkaminen

Kun toimeentulotukea koskeva lautakunnan päätös oli annettu
asianosaiselle tiedoksi tavallisena kirjeenä, ei valitukselle
säädetty määräaika ollut alkanut kulua.
Asianosaisen anottua tukea toimeentuloonsa viranhaltija oli
hylännyt hakemuksen. Asia oli saatettu lautakunnan käsiteltäväksi,
joka oli pysyttänyt viranhaltijan päätöksen. Lautakunnan
päätös oli lähetetty asiakkaalle tavallisena kirjeenä.
Asianosainen valitti lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Lautakunta totesi hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa,
että valitus oli saapunut myöhässä huomioon ottaen
kohtuullinen postin kantoaika seitsemän päivää ja valitusaika
30 päivää.
Sosiaalihuoltolain muutoksenhakua koskevassa 46 §:ssä ei ole
mainintaa siitä, milloin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
tilanteessa, jossa päätös on lähetetty asianosaiselle postin
välityksellä. Lautakunnan päätöksen tiedoksiantoon on siten
sovellettava tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia.
Muutoksenhakuajan alkaminen edellyttää, että asianomainen päätös
annetaan tiedoksi asianosaiselle tiedoksiannosta hallintoasioissa
annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja menettelyvaihtoehtoja
noudattaen eli saantitodistusmenettelyä tai haastetiedoksiantoa
käyttäen tai viimeksi mainitun lain 4 §:n 1 momentin
3 kohdassa säädetyllä tavalla.
Lautakunnan päätöksen postittaminen asianosaiselle tavallisena
kirjeenä ei ollut tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun
lain 8 §:ssä tarkoitettu tiedoksiantotapa. Koska asiassa ei
ollut luotettavasti selvitetty, milloin asianosainen oli saanut
lautakunnan päätöksestä tiedon, ei muutoksenhaulle säädetty
määräaika ollut alkanut kulua. Koska valituksen ei näin ollen
voitu katsoa olevan liian myöhään saapunut, hallinto-oikeus
tutki valituksen.
Sosiaalihuoltolaki 46 §
L toimeentulotuesta 24 §
HTiedL 8 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.