Oulun HAO 16.11.2000 457/I

Varainsiirtovero - Uusjako - Tilusjärjestely - Kiinteistön omistusoikeuden luovutus - Jakoperusteesta poikkeamisen korvaus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko uusjakotoimituksessa jakoon
luovutettuja maa-alueita vastaan saatujen maa-alueiden
saannossa kysymys varainsiirtoverolain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetusta kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta.
A oli toimitetussa uusjaossa saanut jakoon luovuttamiaan maa-alueita
vastaan maa-alueita, joista oli muodostettu uusi tila.
Tilanomistajana A oli asianosaisten toisilleen maksettavista
korvauksista laaditun tilien yhdistelmän mukaan määrätty
toimitusmiesten päätöksellä toisaalta saamaan ja toisaalta
maksamaan erilaisia korvauksia. A:n maksettavaksi jäänyt määrä
oli ollut 19645 markkaa. Tilien yhdistelmän mukaan jakoperusteesta
poikkeamisen perusteella suoritettava korvaus oli
määrätty 18222 markaksi.
Verovirasto oli jättänyt maksuunpanematta varainsiirtoveron
tilusvaihdosta ja vaihdon yhteydessä maksetusta korvauksesta.
Veroasiamies oli vaatinut, että jakolainsäädännön mukaisesta
tilusvaihdosta on varainsiirtoverolain 4 §:n 1 momentin
mukaisesti maksuunpantava varainsiirtovero.
Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen todeten
päätöksensä perusteluina, että uusjaon tarkoituksena on voimassa
olevia omistussuhteita muuttamatta järjestellä kiinteistöjen
kesken tilukset uudelleen siten, että alueen
kiinteistöjaotus paranee ja jaossa mukana olevista kiinteistöistä
tulee entistä käyttökelpoisempia. Kun otetaan huomioon
uusjaon mainittu tarkoitus ja luonne toimitusmiesten
päätöksiin perustuvana järjestelytoimituksena, uusjakotoimituksessa
ei ole kysymys varainsiirtoverolain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetusta kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta
siltäkään osin, kuin jyvitysarvoa yli osuutensa
saaneen tilan osalta on toimitusmiesten päätöksellä määrätty
maksettavaksi jakoperusteesta poikkeamisen korvausta
jyvitysarvoa alle osuutensa saaneille.
VarainsiirtoveroL 4 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.