Kuopion HAO 23.11.2000 00/0078/3

Erityinen työntekemispaikka - Lisääntyneet elantokustannukset - Ateriakorvaus - Rakennusala - Päivittäiset matkat

Onko nk. erityisellä toimialalla työskentelevällä kirvesmiehellä
oikeus tehdä liikkeen- ja ammatinharjoittajalle
työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden elantokustannusten
johdosta myönnettävää vähennystä vastaava vähennys
taikka verovapaata ateriakorvausta vastaava vähennys.
Kirvesmies A oli verovuosina 1993-1998 työskennellyt vuosittain
useiden eri työnantajien palveluksessa. A:lla ei
ollut varsinaista työpaikkaa ja hän oli päivittäin kulkenut
asunnoltaan kulloisellekin erityiselle työntekemispaikalle.
Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.
Päätöksiä oli perusteltu siten, että A oli työskennellyt
alalla, jolla alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden
vuoksi ei ollut varsinaista työntekemispaikkaa,
josta tehdään tilapäisiä matkoja erityiselle työntekemispaikalle.
Näin ollen verovelvollisella ei ollut oikeutta
päivärahavähennykseen verotuksessa. Ateriakorvauksen voi
työnantaja maksaa verovapaasti yllä mainitun säännöksen
puitteissa, mutta sitä ei voida vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna.
Hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut esittänyt selvitystä
siitä, että hänelle olisi kysymyksessä olevana aikana syntynyt
erityisillä työntekemispaikoilla työskentelystä lisääntyneitä
elantokustannuksia. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella
ei muutoinkaan ollut uskottavaa, että A:lle olisi
syntynyt sanotunlaisia kustannuksia. Pelkästään se seikka,
että A:lla mahdollisesti olisi ollut tuloverolain 71 §:n
2 momentin nojalla oikeus verovapaaseen ateriakorvaukseen,
ei osoittanut, että hänelle olisi syntynyt sellaisia todellisia
ylimääräisiä elantokustannuksia, jotka olisivat johtuneet
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. A:n vaatimien
vähennysten myöntämiselle ei ole ollut perusteita eikä valituksenalaisia
päätöksiä siten ollut syytä muuttaa. Hallintooikeus
hylkäsi valituksen.
Verovuodet 1993-1998
Äänestys 4-3
Vähemmistö katsoi, että A:lla oli oikeus verovapaata ateriakorvausta
vastaavaan vähennykseen.
TuloveroL 29 § 1 mom.
TuloveroL 71 § 2 mom.
VeroHP liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1993 toimitettavassa verotuksessa 10.2.1993/214
VeroHP liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1994 toimitettavassa verotuksessa 17.12.1993/1562
VeroHP liikkeen ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1995 toimitettavassa verotuksessa 29.12.1994 25/95
VeroHP liikkeen ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1996 toimitettavassa verotuksessa 5.1.1996 5/96
VeroHP liikkeen ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1997 toimitettavassa verotuksessa 17.1.1997 75/97
VeroHP liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta
1998 toimitettavassa verotuksessa 23.1.1998 52/98

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.