Hämeenlinnan HAO 7.12.2000 00/552/1

Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Maatalous - Veronhuojennus - Veron maksuun panematta jättäminen - Sukupolvenvaihdos

A aikoi lahjoittaa sukupolvenvaihdoksena pojalleen B:lle 11,9 ha peltoa ja yli 700 ha metsää käsittävät tilat lukuunottamatta kahta (2) pidättämäänsä aluetta. Lisäksi lahjanantaja aikoi pidättää itselleen elinikäisen hallintaoikeuden tilaan RN:o 1:71 (n. 158 ha:n metsätila) sekä tilalla RN:o 5:114 olevaan päärakennukseen. Lahjan yhteydessä pojalle siirtyisi myös se kokous- ja juhlapalvelutoiminta, jota lahjoittaja on tilan kartanossa harjoittanut.

A oli pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, mikä on luovutettavan lahjan arvo ja lahjaveron määrä huomioon ottaen myös perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdosta koskevat säännökset.

Verovirasto katsoi, varsinaisen maatalouden harjoittamisesta saatujen tulojen vähäisyys ja muutoin tilan tuottamien tulojen passiivinen luonne huomioon ottaen, että asiassa ei voitu katsoa olevan kysymys edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta maataloudesta. Vaatimusta veronhuojennuksesta maa- ja metsätalouden osalta ei siten hyväksytty.

A vaati hallinto-oikeudessa, että koko luovutettavaan omaisuuteen on sovellettava perintö- ja lahjaverolain 55 §:n säännöksiä, koska X:n kartanon tilakokonaisuus täyttää maatilalle asetettavat vaatimukset ja tilalla on harjoitettu ja tullaan jatkamaan varsinaista maatalouden harjoittamista.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi valituksenalaisen ennakkoratkaisun sekä lausui tältä osin uutena ennakkoratkaisuna seuraavaa:

A aikoo lahjoittaa sukupolvenvaihdoksena pojalleen B:lle X:n kartanoon kuuluvat H:n kaupungissa sijaitsevat luonnoslahjakirjasta lähemmin ilmenevät tilat lukuunottamatta kahta pidättämäänsä aluetta. Lahjoitettavien tilojen peltopinta-ala on 11,9 hehtaaria. Pellot ovat aikaisemmin 1990-luvun alussa olleet vuokrattuina ulkopuoliselle, mutta ne on nyttemmin otettu omaan viljelykäyttöön. Tätä viljelyä on jatkuvasti harjoitettu ja tullaan myös harjoittamaan. Maatilan viljanmyyntitulot vuosina 1994-1999 ovat olleet noin 40 000 markkaa vuosittain. Näistä EU- ja kansalliset tuet ovat vuosina 1996-1999 olleet noin 30 000 markkaa.

Vaikka luovutettavilla tiloilla on 723 hehtaaria sellaista metsää, jonka on ennakkoratkaisussa katsottu olevan tiloilla harjoitettavan metsätalouden piirissä ja vaikka tilojen maataloustulot ovat olleet vähäisiä, maatilalla on harjoitettu maataloutta. Koska B jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista tiloilla, osa lahjaverosta on tältäkin osin jätettävä maksuunpanematta.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 mom

Äänestys 2-1

KHO:n päätös 9.8.2001 taltionumero 1771. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.