Vesiylioikeus 18.12.1998 163/1998

Julkinen kulkuväylä - Määräämisen edellytykset - Rakentajan velvollisuudet - Kulkuyhteyden järjestäminen

Suunnitellun väylän taakse meren puolelle olisi jäänyt vesialueet,
joilla ammattimainen talvikalastus olisi vaikeutunut,
koska väylän käyttämisestä olisi aiheutunut jäitse tapahtuvan
kulun estyminen näille vesialueille.

VYO katsoi, että kysymys on vesilain 2 luvun 17 ):ssä tarkoitetusta
yksityistä ja yleistä käyttöä palvelevan jääaikaisen
kulkuyhteyden katkeamisesta ja joka tapauksessa kulkuyhteyden
huomattavasta huonontumisesta. Mainitun lainkohdan mukaan rakentaja
on tällaisessa tilanteessa velvoitettava ryhtymään
toimenpiteisiin kohtuulliset vaatimukset täyttävän kulkumahdollisuuden
järjestämiseksi sen tarvitsijoille. Koska hakija
oli kokonaan kieltäytynyt jääaikaisen väyläylityksen järjestämisestä
ja pitäytynyt vanhassa väylässä, mikäli jääaikaisen
ylityksen järjestäminen katsottiin välttämättömäksi, eikä ollut
toissijaisestikaan hakenut vain avovesiaikaista määräystä,
edellytykset hakemuksessa tarkoitetun vesialueen määräämiseksi
julkiseksi kulkuväyläksi ja vanhan väylän lakkauttamiseksi
puuttuivat.

Näillä perusteilla VYO mm. eräiden kalastuskuntien ja ammattikalastajien
valituksesta kumosi VEO:n päätöksen julkiseksi
kulkuväyläksi määräämisestä ja vanhan väylän lakkauttamisesta
sekä korvauksen maksamisesta ammattimaisen kalastuksen talviaikaisesta
vaikeutumisesta.
VesiL 2 luku 17 )
VesiL 4 luku 1a )
VesiL 4 luku 2a )

VYO:n päätös T:165/1997, A:17.12.1997

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.