Uudenmaan LO 11.2.1998 163/6

Mielenterveysasia - Valitus - Valituksen peruuttaminen - Maksuton oikeudenkäynti - Valitusosoitus

A valitti psykiatriseen sairaalahoitoon määräämistä koskevasta
päätöksestä ja pyysi asiassa maksutonta oikeudenkäyntiä
ja oikeudenkäyntiavustajan määräämistä. Sittemmin A peruutti
valituksensa ja toimitti tuolloin maksutonta oikeudenkäyntiä
koskevan hakemuksen, vakuutuksen varallisuusoloista
ja elatusvelvollisuudesta sekä laskun. Vaikka valituksen
osalta lausunnon antaminen raukesi valituksen peruuttamisen
johdosta, hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin
saamiseksi ja oikeudenkäyntiavustajan määräämiseksi tutkittiin
ja tältä osin päätökseen annettiin valitusosoitus.
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 1 § 1 mom 4 kohta
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 3 §
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 4 §
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 5 a §
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 10 §
Oikeusministeriön määräys 30.3.1995 yleisestä oikeusaputoiminnasta
annetun lain 13 §:n 3 momentissa ja maksuttomasta
oikeudenkäynnistä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetuista
yleisistä perusteista (871/33/95 OM)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.