Uudenmaan LO 15.1.1998 7/3

Elinkeinoyhtymän tulos - Tulon jakaminen - Yhtiösopimus - Tilikausi

Kommandiittiyhtiön tilikausi oli ollut 1.1.-31.12.1994. Yhtiömiehet
olivat tilikauden päättymisen jälkeen mutta ennen
verotuksen päättymistä 15.3.1995 muuttaneet yhtiösopimusta.
Muutetulla yhtiösopimuksella yhtiömiehet olivat sopineet
verovuoden 1994 tulonjaosta aikaisemmasta yhtiösopimuksesta
poiketen. Vaikka muutettu yhtiösopimus oli ensimmäisen kerran
esitetty vasta verotuksen oikaisulautakunnalle tehdyssä
1.12.1995 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa, yhtiön tulos oli
jaettava yhtiömiesten kesken 15.3.1995 tehdyn yhtiösopimuksen
mukaisesti. Verovuosi 1994. Äänestys 2-1.
TVL 16 § 1 momentti
L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 1 luku 4 § -
1 mom
L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 2 luku 1 § -
1 mom
L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 7 luku 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.