Pohjois-Karjalan LO 10.2.1998 82

Vammaispalvelu - Asunnon muutostyöt - Taloudelliset tukitoimet

Onko keittöön suoritettujen asunnonmuutostöiden yhteydessä
tehtyä, pienellä pakastinosalla varustetun jääkaapin hankintaa
pidettävä sellaisena vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna asunnon muutostyönä, jonka kohtuulliset
kustannukset kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle
kokonaan.
Lautakunta katsoi, että kysymys oli sellaisten saman lain
9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisessa tarvittavien koneiden, laitteiden ja välineiden
hankkimisesta, joiden kustannuksiin voidaan myöntää
korvausta enintään puolet.
Lääninoikeus katsoi, että tavanomaisesti asuntoon vakiovarusteena
kuuluvaa kodinkonetta kuten jääkaappia on pidettävä
sellaisena kiinteänä kalusteena, joka voi sisältyä korvattaviin
asunnon muutostöihin. Kunta oli velvollinen korvaamaan
kyseisen kodinkoneen hankinnasta aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset kokonaan.
VammaispalveluL 9 § 1 mom
VammaispalveluL 9 § 2 mom
VammaispalveluA 12 §
VammaispalveluA 17 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.