Pohjois-Karjalan LO 28.1.1998 49

Valtion mielisairaala - Suorite - Yksityisoikeudellinen saatava - Hallinnollinen lainkäyttö - Yleinen tuomioistuin

Kun potilaan hoito Niuvanniemen sairaalassa perustui mielenterveyslain
6 §:n mukaiseen sairaanhoitopiirin sairaalan
esitykseen eikä Niuvanniemen sairaalalla ollut yksinoikeutta
suoritteen tuottamiseen, oli hoitoa pidettävä valtion maksuperustelain
3 §:n perusteella muuna kuin julkisoikeudellisena
suoritteena, jolloin lain 7 §:n mukaan suoritteen hinnoista
päätetään liiketaloudellisin perustein. Sosiaali- ja terveysministeriö
oli lain 8 §:n nojalla päättänyt (1626/1995 ja
973/1996), että muun ohessa hoitovuorokausi oli sellainen
suorite, jonka valtion mielisairaalat hinnoittelevat liiketaloudellisin
perustein. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymältä vaaditut hoitomaksut olivat siten maksuja
muista kuin julkisoikeudellisista suoritteista, ja niitä perittäessä
on mainitun lain 11 §:n mukaan noudatettava, mitä
yksityisoikeudellisten saatavien perinnästä säädetään.
Lääninoikeus jätti Niuvanniemen sairaalan hakemuksen toimivaltaansa
kuulumattomana tutkimatta.
Valtion_maksuperusteL_3_§_2_kohta
Valtion_maksuperusteL_7_§ Valtion_maksuperusteL_11_§
MielenterveysL_6_§ Äänestys 2-1
Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että Niuvanniemen sairaalan
ja Paiholan sairaalan kesken on kysymys mielenterveyslain
6 §:ssä säädetyn järjestelyn mukaisesta julkisoikeudellisesta
sopimuksesta, jonka perusluonteeseen valtion maksuperustelailla
ei ole vaikutusta ja että asian tutkiminen näin ollen
kuuluu lääninoikeuden toimivaltaan. Kun sopimuksen irtisanominen
oli tapahtunut ennen maksujen maksamatta jättämistä,
ei sairaalaa ylläpitävä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä ollut velvollinen maksamaan vaadittuja hoitomak-
suja.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.