Mikkelin LO 17.12.1998 665

Maa-aineslupa - Menettely - Valitusaika - Ilmoitusvelvollisuus

Oikeuskysymyksenä oli maa-aineslain 19 §:n 2 momentissa
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden merkitys valitusajan alkamiselle.
P:n kunnanhallitus oli laiminlyönyt em. lainkohdassa säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden maa-aineslupaa koskevassa asiassa,
vaikka valittaja A oli pyytänyt ilmoittamaan luvan myöntämisestä.
A:n valitus, joka oli myöhässä laskettuna päätöksen 17.3.1998
tapahtuneesta julkipanosta jätettiin tutkimatta eikä ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönnillä ollut asiassa merkitystä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.