Keski-Suomen LO 11.2.1998 83

Kunnallisasia - Suullinen käsittely - Todistajan esteellisyys - Todistajan kuuleminen - Viran lakkauttaminen - Virkasuhteen irtisanominen

Voidaanko virkasuhteen irtisanomista koskevan päätöksen tehnyttä kuntayhtymän virkamiestä kuulla todistajana lääninoikeuden suullisessa käsittelyssä kunnan yleiseen toimialaan kuuluvassa asiassa?

Terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus lakkautti eläinlääkärin viran. Kuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja X irtisanoi eläinlääkärinviran viranhaltija A:n virkasuhteen.

A valitti lääninoikeudelle kuntayhtymän hallituksen päätöksestä, jolla oli hylätty hänen oikaisuvaatimuksensa kuntayhtymän hallituksen päätöksestä ja terveysvalvonnan johtaja X:n tekemästä päätöksestä.

Asiassa järjestettiin A:n pyynnöstä suullinen käsittely, johon A nimesi todistajaksi X:n.

Lääninoikeus kuuli X:ää todistajana, vaikka X oli tehnyt virkasuhteen irtisanomista koskevan päätöksen, koska kuntayhtymän edustamista ja puhevallan käyttöä ei ollut delegoitu X:lle.

HallintolainkäyttöL 39 §
Oikeudenkäymiskaari 17 luku 18 § 1 mom

KHO:n päätös 2.12.1999 taltionumero 3948. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.