Hämeen LO 17.11.1998 637/3

Liikennelupa - Tavaraliikenne - Tulkintavaikutus - Vastaavuusperiaate - Direktiivin soveltaminen viran puolesta

Lääninhallitus hylkäsi yhtiön hakemuksen saada kotimaan tavaraliikennelupa kolmelle kuorma-autolle, koska yhtiön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ilmoittamalla henkilöllä oli paljon velkaa. Lääninoikeus kumosi lääninhallituksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Päätöksessään lääninoikeus sovelsi tavaraliikennelain ja -asetuksen lisäksi myös Euroopan unionin neuvoston direktiivin maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiinpääsystä 29.4.1996 säännöksiä, vaikka yhtiö ei ollut osannut direktiiviin suoraan vedota.

Lääninoikeus katsoi, että lääninhallitus ei ole voinut, kun otetaan huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimus ja edellä mainitun direktiivin säännökset, mainitsemallaan perusteella, huolimatta tavaraliikennelain ja -asetuksen sanamuodon vakiintuneessa hallintokäytännössä saamasta tulkinnasta ja hallituksen esityksen 79/94 sisällöstä, hylätä yhtiön hakemusta.

Eerola - Mylly - Saarinen, EU-oikeuden perusteet ss. 126-129
Mäenpää, Eurooppalainen hallinto-oikeus ss. 76-77

KHO:n päätös 15.6.1999 taltionumero 1586. Asiamiehen valitus myöhästyi ja KHO jätti
valituksen tutkimatta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.