Hämeen LO 12.11.1998 628/3

Mielenterveyslaki - Hoito tahdosta riippumatta - Alistus - Määräaika - Toimivalta

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on 10.8.1994 määrännyt K:n mielenterveyslain 8 §:n ja 17 §:n 3 momentin nojalla psykiatriseen sairaalahoitoon tahdostaan riippumatta.

Edellinen mielenterveyslain mukainen, lääninoikeudelle alistettu päätös K:n sairaalahoidon jatkamiseksi on tehty 9.12.1997.

Terveydehuollon oikeusturvakeskus on 5.3.1998 tehnyt päätöksen, jonka mukaan K saadaan ennen lopullista sairaalasta poistamista päästää mielenterveysasetuksen 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla sairaalan psykiatrian yksikön valvontaan 9.6.1998 saakka päätöksessä mainituilla ehdoilla. K:n hoidon lopettamisesta ei ole kuitenkaan tehty päätöstä.

Mielenterveyslain 3 ja 4 luvussa tarkoitetun potilaan hoidon jatkaminen ratkaistaan mielenterveyslain 11 §:ssä tarkoitetun lääkärin päätöksellä, joka alistetaan lääninoikeuden vahvistettavaksi.

Sairaalan mielenterveyslain 17 §:n 2 momentin nojalla tehty hoitoonmääräämispäätös 2.10.1998 koskee K:n tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista. Päätös olisi tullut tehdä viimeistään 9.6.1998. Päätöstä ei ole tehty mielenterveyslain 17 §:n 2 momentissa säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa. Tätä määräaikaa on kuitenkin pidettävä järjestysluonteisena ja viranomaisen toimintaa ohjaavana. Potilaan oikeus saada tarpeellista hoitoa sekä velvollisuus alistua saamaan hoitoa ei ratkaisevasti riipu siitä, onko tällaista menettelyllistä määräystä määräajan suhteen noudatettava. Näin ollen määräajan noudattamatta jättämisestä ei seuraa, että potilaan hoidosta olisi tämän jälkeen päätettävä mielenterveyslain 2 luvun mukaisessa järjestyksessä.

Lääninoikeus vahvisti 2.10.1998 tehdyn päätöksen.

Mielenterveyslaki 17 § 2 mom
Mielenterveyslaki 17 § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.