Förvaltningsdomstols avgöranden: 1998

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Pohjois-Karjalan LO 15.9.1998 504
Omaishoidon tuki - Asiakasmaksu - Palvelut
Uudenmaan LO 15.9.1998 730/5
Rakennusasia - Toimenpidelupa - Loppukatselmus - Asianosainen - Tiedoksianto
Turun ja Porin LO 11.9.1998 442/3
Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustaja - Avustaja - Suullinen käsittely - Todistajainkuulustelu - Erityisen painava syy - Veroasia
Hämeen LO 3.9.1998 430/3
Päihdehuolto - Sosiaalipalvelujen järjestäminen - Maksusitoumus hoitomaksuun - Hallintovalitus
Hämeen LO 27.8.1998 421/3/98
Liikennelupa - Tavaraliikenne - Kelpoisuus - Siirtymäsäännös - Ajoneuvoluokka
Turun ja Porin LO 27.8.1998 338/2
Fuusiotappio - Jaksotus - Kertapoisto - Konserni - Yhtiöittäminen
Pohjois-Karjalan LO 26.8.1998 454
Toimeentulotuki - Työmarkkinatuki - Käytettävissä olevat tulot
Uudenmaan LO 25.8.1998 577/1
Ennakkoperintä - Työsuhdeoptio - Optiolaina - Merkintäoikeus - Ennakonpidätyksen toimittamisen ajankohta - Pidätyksen määrä - Ennakkoratkaisu
Uudenmaan LO 18.8.1998 658/7
Arvonlisävero - Terveydenhoitopalvelu - Sairaanhoitopalvelu - Jalkojenhoito - Palvelun tuottaja - Kommandiittiyhtiö
Oulun LO 13.8.1998 277/I
Ammattimainen henkilöliikenne - Ammattiajolupa
Uudenmaan LO 11.8.1998 549/3
Yrityssaneeraus - Velan anteeksiantaminen - Elinkeinotulo
Uudenmaan LO 5.8.1998 460/2
Kunnallisasia - Yhdenvertaisuus - Taksa - Vesiliittymismaksu - Viemäriliittymismaksu - Taannehtivuus
Kuopion LO 31.7.1998 679
Päivähoitomaksu - Päivähoitomaksua määrättäessä huomioon otettavat tulot - Elatusapu - Elatustuki - Palvelujen käyttäjä
Lapin LO 15.7.1998 413
Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustaja - Palkkion kohtuullistaminen - Toimeentulotukiasia
Keski-Suomen LO 13.7.1998 361
Kunnallisvalitus - Aviopuolisoiden välinen elatusapusopimus
Uudenmaan LO 7.7.1998 648/6
Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelu - Työhön liittyvät matkat - Soveltamisohje
Keski-Suomen LO 1.7.1998 350
Peitelty osingonjako
Vesiylioikeus 26.6.1998 80/1998
Vesistöjen järjestely - Lupaedellytykset - Intressivertailu - Joen suojeluarvo - Koskiensuojelulaki
Hämeen LO 25.6.1998 312/3/98
Valtionapu - Omatoimisuusavustus - Tuen tarkoitus - Tukeen oikeuttava meno
Uudenmaan LO 24.6.1998 554/7
Autoveron palauttaminen - Invalidi - Auton tarpeellisuus - Kotiäiti - Lapsen kotihoidon tuki
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.