Vesiylioikeus 18.12.1997 174/1997

Kosken kalataloudellinen kunnostus - Luvan myöntämisen edellytykset

VEO oli VL 2:3:n ja 2:6.1:n nojalla myöntänyt luvan mm. erään
kosken kalataloudelliseen kunnostamiseen. Toimenpiteiden tarkoituksena
oli parantaa kalojen nousua kosken yläpuolelle sekä
lisätä koskessa taimenen kutu-, poikas- ja elinalueita.

VYO arvioi, ettei koski nykyisellään muodosta ehdotonta nousuestettä
taimenelle. Tarvittava kalojen nousun helpottaminen
voidaan tehdä leventämättä koskea ja purkamatta A:n omistaman
vanhan myllypadon jäänteitä ja niiden varassa olevaa A:n siltaa.
Kosken kunnostus taimenen kudulle ja poikasille sopivaksi
voidaan sekin tehdä puuttumatta kosken rantoihin ja myllypadon
rakenteisiin. Kosken leventämisellä saatava lisäala ja lisähyöty
olisivat koko kunnostettavaan alaan nähden pienet.

A:n tila koskimaisemineen ja rakennuksineen oli maisemallisesti
arvokas ja A:n kannalta kunnostustoimenpiteet olivat mittavat
ja turmelivat myllytilan kulttuurimaisemaa. Hanke loukkasi
A:n etua siinä määrin, ettei lupaa voitu myöntää VL 2:6.1:n
mukaan, vaan lupaedellytykset oli harkittava 2:6.2:n nojalla.
Yrityksestä saatavaa hyötyä ei voitu pitää siitä johtuvaan
haittaan verrattuna huomattavana eikä viimeksi mainitun lainkohdan
mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä ollut. Näin
ollen VYO kumosi VEO:n päätöksen ja hylkäsi hakemuksen tältä
osin.
VesiL 2 luku 6 ) 2 mom
T:826, A:20.4.1999:
KHO:n päätös Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.