Vesiylioikeus 20.11.1997 140/1997

Korvausvelvollisuus - Toimenpiteen muuttaminen rahakorvaukseksi - Olosuhteiden muuttuminen - Korvauksen määrä - Arviointiajankohta

Vesistön säännöstelijälle asetettu lainvoimainen velvoite virkistyskäyttöuoman
tekemiseen ja kunnossapitämiseen voitiin
velvoitetun hakemuksesta muuttaa rahakorvaukseksi, kun haitan
kärsijä (A) oli ilmoittanut, ettei hän hyväksy uoman kaivamista
ja oli kieltäytynyt osoittamasta päätöksessä määrätyllä
tavalla uoman paikkaa.

Korvauksen perusteena tutkittiin ainoastaan se rehevöitymisestä
aiheutunut A:n tilan virkistyskäytön vaikeutuminen, jonka
ehkäisemiseksi velvoite oli määrätty. Korvausta ei voitu määrätä
toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten mukaan, kuten VEO
oli tehnyt. Kun korvauskysymystä oli arvioitava velvoitepäätöksen
antamisajankohdan tilanteen mukaan ja kun A, joka yksin
haki muutosta vesioikeuden päätökseen, oli aikanaan vaatinut
8.000 markan korvausta vesillepääsyn vaikeutumisesta ja rannan
rehevöitymisestä, VYO katsoi, ettei A:n menetys ollut VEO:n
määräämää 15.000 markan korvausta suurempi.
VesiL 2 luku 28 ) 1 mom

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.