Uudenmaan LO 13.11.1997 952/5

Tiesuunnitelman vahvistaminen - Tieliikennemelu - Melusuojaus - Valitusoikeus

Kunnanhallituksella oli valitusoikeus tiesuunnitelman vahvistuspäätöksestä
sillä kunnassa valvottavana olevan julkisen
edun vuoksi. Sen sijaan alueen asukkaiden ja maanomistajien
edunvalvontaa harjoittavalla yhdistyksellä, joka ei
omistanut maata tien melualueella, ei ollut oikeutta valittaa
päätöksestä sillä perusteella, että tien melusuojaus oli
riittämätön.
Kun otettiin huomioon tien tekemiselle yleisistä teistä annetun
lain 10 §:ssä asetetut vaatimukset, eri melusuojausvaihtoehtojen
tehosta ja rakentamiskustannuksista saatu
selvitys sekä se, että kysymyksessä oli olemassa olevan
moottoriliikennetien parantaminen moottoritieksi, ei meluntorjuntalain
9 §:n nojalla annetun valtioneuvoston päätöksen
(993/92) 2 §:n mukaisten ohjearvojen saavuttamista sellaisenaan
pidetty vahvistetussa tiesuunnitelmassa esitetyn
melusuojauksen hyväksymisen edellytyksenä. Lääninoikeus
katsoi riittäväksi melusuojauksen, joka esti liikennemelun
A-painotetun päiväajan (klo 7-22) ekvivalenttitason 50 dB
ylittymisen kyseisen loma-asutuksen piha-alueilla vuodelle
2015 ennustetulla keskimääräisellä liikennemäärällä laskettuna.
Tielaitoksen esittämän selvityksen mukaan tämä vaatimustaso
voitiin saavuttaa poikkeamatta olennaisesti vahvistetusta
tiesuunnitelmasta. Näin ollen tielaitoksen keskushallinnon
päätöstä, jolla tiesuunnitelma oli vahvistettu,
ei ollut syytä muuttaa.
HallintolainkäyttöL 6 §
TieL 10 §
TieL 26 §
TieL 27 §
KHO:n päätös A:8.9.1998 T:1783 : Palautettu uudelleen
käsiteltäväksi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.