Förvaltningsdomstols avgöranden: 1997

Pohjois-Karjalan LO 18.7.1997 379
Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat varat - Auton myyminen
Uudenmaan LO 18.7.1997 791/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Takautuvan eläkkeen korotusosa - Takautuvan päivärahan korotusosa - Viivästyskorko - Pääomatulo - Ansiotulo
Kuopion LO 8.7.1997 759
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - Tulonhankkimisvelka - Tulonhankkimisvelan korkojen vähentäminen
Uudenmaan LO 30.6.1997 421/2
Toimeentulotuki - Vähäinen avustus - Ylläpitokustannus
Uudenmaan LO 26.6.1997 535/5
Maatilatalouden tuloverotus - Maatalouden harjoittaminen - Määräaikainen luopumissopimus - Maatalouden menot - Vähennyskelpoisuus - Maatalouden puhdas tulo
Uudenmaan LO 19.6.1997 331/1
Sairausvakuutusmaksu - Eläkeläinen - Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 - Virkamiesten erityisjärjestelmät
Uudenmaan LO 19.6.1997 513/5
Ennakkoperintä - Urheilija - Urheilurahasto - Pidätyksen määrä - Korko - Ansiotulo - Pääomatulo - Ennakkoratkaisu
Uudenmaan LO 10.6.1997 386/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ylimääräinen korkovähennys - Asuntolaina
Hämeen LO 10.6.1997 304/1
Muutoksenhaku - Valitusajan alkaminen - Oikaisuvaatimus - Päätöksen tiedoksianto - Valitusaika
Hämeen LO 5.6.1997 439/3
Joukkoliikennelupa - Liikennelupa - Valitusoikeus - Taksi - Asianosainen - Puhevalta
Pohjois-Karjalan LO 4.6.1997 284
Maatilatalouden tuloverotus - Karjanmyyntitulon jaksottaminen - Lahjanluontoinen kauppa - Kauppahinnan jakaminen
Uudenmaan LO 3.6.1997 309/7
Ajokortti - Alkoholin jatkuva väärinkäyttö - Rattijuopumus - Direktiivin tulkintavaikutus
Turun ja Porin LO 30.5.1997 310/3
Elinkeinotulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Mainosmenot - Ilmoittelu puoluepoliittisissa tms. julkaisuissa
Mikkelin LO 30.5.1997 517
Perintö- ja lahjavero - Veron maksuunpanematta jättäminen - Veronhuojennus - Maatalous - Vuokratulo - Lomamökkien vuokraus
Mikkelin LO 29.5.1997 515
Perintöverotus - Maksuajan pidennys - Veronkuittaus
Vaasan LO 23.5.1997 159/II
Rakennusasia - Rakennusvalvonta - Muutoksenhakutie - Siirtäminen - Rakennustarkastajan suostumus - Poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta
Uudenmaan LO 21.5.1997 296/2
Toimeentulotuki - Opiskelija - Yksityinen meikki- ja maskeerauskoulu - Elantomenot
Oulun LO 20.5.1997 220/I
Leimavero - Lainhuudatusleimavero - Liittymä - Kiinteistön ainesosa
Oulun LO 20.5.1997 221/I
Perintövero - Lahja
Vesiylioikeus 16.5.1997 52/1997
Asioiden yhteenkuuluvuus - Asioiden yhdistäminen - Luvasta poiketen aiheutettujen vahinkojen tutkiminen luvan muuttamista koskevassa hakemusasiassa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.