Förvaltningsdomstols avgöranden: 1997

Uudenmaan LO 11.11.1997 702/2
Kunnallisasia - Tasa-arvo - Raskaus - Äitiysloma - Syrjintä - Viransijaisuus - Määräyksen uusiminen
Keski-Suomen LO 7.11.1997 747
Luonnonsuojelulaki - Lain voimaantulo - Toimenpidekielto - Vahingon korvaaminen
Hämeen LO 6.11.1997 626/1
Järjestetty jätteenkuljetus - Liittymisvelvollisuus - Vapaa-ajan asunto - Vakituinen asunto - Haja-asutusalue
Uudenmaan LO 28.10.1997 703/7
Tulli - Tullittomuus - Valmistevero - Verottomuus - Polttoaine - Vetoauto - Tavanomainen säiliö
Uudenmaan LO 23.10.1997 876/5
Jäte - Jätteen käsite - Jätelupa
Oulun LO 22.10.1997 534/II
Henkilökohtaisen tulon verotus - Oikea verovelvollinen - Kuolinpesän vai osakkaan tuloa - Omaisuuden ositus - Osinkotulo
Turun ja Porin LO 21.10.1997 448/2
Hallintoriita - Lastensuojelun kustannukset - Hakemuksen määräaika - Sijaishuollon kustannukset - Kunnan kustannusvastuu - Hallintokustannukset - Kassaperusteinen lisä
Uudenmaan LO 21.10.1997 641/2
Kunnallisasia - Kuntajaon muuttaminen - Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus - Sopimuksen sitovuus - Talousarvio - Määräraha
Hämeen LO 16.10.1997 549/1
Metsätalouden verotus - Metsäverojärjestelmä - Siirtymäkausi - Vastikkeeton saanto - Vastikkeellinen saanto
Turun ja Porin LO 16.10.1997 442/2
Toimeentulotuki - Oikaisuvaatimus - Asiavirhe - Hakemuksen täydentäminen - Jatkohakemus
Vesiylioikeus 16.10.1997 129/1997
Virka-apu - Penkereen rakentaminen maalle - Vesistön muuttamiskielto - Luvan tarve
Uudenmaan LO 15.10.1997 1087/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ylimääräinen korkovähennys - Takuukorko - Asuntovelka - Aravalaina
Turun ja Porin LO 14.10.1997 397/1
Hallintomenettely - Esteellisyys kunnallishallinnossa - Luottamushenkilön esteellisyys - Lautakunnan puheenjohtaja - Vuokralainen - Huoneenvuokrasuhde - Ympäristölupa
Hämeen LO 9.10.1997 527/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Velkojen korkojen vähentäminen - Tulonhankkimisvelka - Tulonhankkimistarkoitus
Kuopion LO 2.10.1997 1054
Tutkimatta jättäminen - Valitusaika - Veroasiamies - Tiedoksianto - Valitusosoitus
Turun ja Porin LO 30.9.1997 432/2
Valituksen tutkiminen - Kunnallisvalitus vai muussa järjestyksessä ratkaistava asia - Kuntien yhteistoiminta - Maaseudun kehittämishanke - Yhteinen toimielin - Kunnanhallituksen alainen toimikunta - Julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen sopimus
Vaasan LO 18.9.1997 240/III
Kunnallisasia - Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen - Rakennusliikkeen toimitusjohtaja
Turun ja Porin LO 18.9.1997 523/3
Maatilatalouden verotus - Sopeutumisvähennys - Esisopimus - Maatilan luonnoskauppakirja - Kiinteistön kauppa
Keski-Suomen LO 11.9.1997 571
Päihdehuolto - Sosiaalipalvelujen järjestäminen - Maksusitoumus hoitomaksuun
Turun ja Porin LO 11.9.1997 402/2
Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Menettelyvirhe - Toimeentulotuki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.