Vesiylioikeus 23.12.1992 297/1992

Tutkimuslupa - Ympäristönsuojelulautakunnan päätösvallan siirtäminen - Vapaakuntakokeilu - Hallinnollinen pakko - Pohjaveden muuttamiskielto

Tutkimuslupaa koskevan asian päätösvallan siirtäminen YSL:lta
ympäristönsuojelusihteerille oli tapahtunut kaupunginvaltuuston
lainvoimaisesti hyväksymällä ympräristötoimen johtosäännöllä.
Koska tutkimuslupa-asiassa ei ole kysymys hallinnollisen
pakon käyttämisestä, vaikka lupapäätös velvoittaakin alueen
omistajan sallimaan tutkimusten suorittamisen alueellaan,
päätösvallan siirtäminen oli tapahtunut laillisesti ja ympäristönsuojelusihteerillä
oli ollut oikeus ottaa pohjavesivarojen
selvittämistä koskeva kaupungin tutkimuslupapyyntö ratkaistavakseen.
VYO kumosi ja poisti VEO:n ratkaisun, jolla
ympäristönsuojelusihteerin antama tutkimuslupapäätös oli kumottu
ja poistettu YSL:n käsiteltäviin ja ratkaistaviin asioihin
kuuluvana.

Asia ratkaistiin VYO:ssa välittömästi. Kun asiassa oli ilmennyt,
että pohjavesitutkimusten suorittamisesta oli aiheutunut
ja aiheutuu veden saannin vaikeutumista vesihuoltoyhtymän kaivosta
ja tutkimusten suorittaminen siten olisi ristiriidassa
vesilaissa säädetyn pohjaveden muuttamiskiellon kanssa, ympäristönsuojelusihteerin
tutkimuslupapäätös kumottiin ja tutkimuslupapyyntö
hylättiin. Samana päivänä annetulla virka-apupäätöksellä
(D:1992/119) VYO pysytti VEO:n päätöksen, jolla
kaupunki oli määrätty lopettamaan pohjaveden koepumppaus ja
pidättäytymään siitä, kunnes kaupunki on saanut pohjaveden
pumppaamiseen vesioikeuden lainvoimaisen luvan.
VesiL 1 luku 18 § 1 mom
VesiL 1 luku 31 §
L vapaakuntakokeilusta 4 § 2 mom

HE 54/88

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.