Förvaltningsdomstols avgöranden: 1992

Uudenmaan LO 19.5.1992 640/5
Henkilökohtainen tulo - Palkkatulo
Lapin LO 14.5.1992 523
Kunnallisasia - Kunnanvaltuusto - Jäsen - Esteellisyys - Virka - Lakkauttaminen
Uudenmaan LO 12.5.1992 488/6
Korkotulon lähdevero - Joukkovelkakirjalaina - Korkohyvitys
Vesiylioikeus 8.5.1992 96/1992
Luvaton ojitus - Ojan perkaaminen - Luvan tarve - Maanomistajan suostumus - Korvausvelvollisuus - Vahingonkorvauslaki
Kuopion LO 7.5.1992 182/II
Kunnallisasia - Virkavaali - Päätös - Valituskirjan liitteet - Täydennysmenettely
Hämeen LO 7.5.1992 398/1
Kunnallisasia - Vapautus kunnallisverosta - Päätöksen tiedoksiantotapa
Uudenmaan LO 6.5.1992 577/2
Kunnallisasia - Lääkäripalvelujen ostosopimus - Korvaus - Yksityisoikeudellinen sopimus - Julkisoikeudellinen sopimus - Yleiset tuomioistuimet
Turun ja Porin LO 24.4.1992 379/2
Leimavero - Lainhuuto - Kiinteistön arvo - Vaihtokirja
Uudenmaan LO 23.4.1992 530/2
Lasten päivähoito - Alle kolmivuotias - Äitiysloma
Uudenmaan LO 21.4.1992 454/1
Valituskelpoisuus - Kunnallisvalitus - Tutkiminen - Lunastuksen toimeenpano - Rakentamiskehotus
Uudenmaan LO 15.4.1992 476/2
Lapsen huostaanotto - Ylimääräinen muutoksenhaku - Purkulain soveltamisala - Kantelu - Tutkiminen
Pohjois-Karjalan LO 14.4.1992 235
Toimeentulotuki - Sovellettavat yleiset perusteet - Suppea vai laaja perusosa
Kymen LO 14.4.1992 411
Asumistuki - Opiskelija - Kahteen asuntoon myönnetty tuki
Vesiylioikeus 14.4.1992 93/1992
Jäteveden johtaminen - Teollisuus - Päästömääräykset - Oikeusvoima
Vesiylioikeus 10.4.1992 88/1992
Vesistön säännöstely - Korvausvelvollisuus - Säännöstelyn toimeenpanija - Voimalaitos - Lyhytaikaissäännöstely
Vaasan LO 10.4.1992 177/I
Rakennusasia - Johtojen sijoittaminen toisen maalle - Valitusoikeus - Naapurikiinteistön omistaja
Pohjois-Karjalan LO 10.4.1992 231
Kunnan etuosto-oikeus - Yhdyskuntarakentaminen
Kymen LO 9.4.1992 383
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kokonaistulosta valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset - Vakituisen asunnon hankkimisesta aiheutuneiden velkojen korot
Kymen LO 9.4.1992 384
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulon veronalaisuus - Ulkomaanmatka - Perheenjäsenen matka - Lahja
Vesiylioikeus 8.4.1992 82/1992
Korvausvelvollisuus - Lunastaminen - Korvauksen määräminen - Arvion ajankohta - Menettely - Uusi vaatimus - Olosuhteiden muuttuminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.